Υπογραφή σύμβασης έργου για την Κομποστοποίηση

Υπεγράφη τη Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων κ. Γιώτας Πούλου και του νόμιμου κοινού εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων (ΕΠΤΑ Α.Ε., CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Σύνθεση & Έρευνα ΕΠΕ και ENVIC ΕΠΕ) κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο σύμβαση που αφορά στο έργο “Μελέτες Ωρίμανσης Έργου Μονάδας Κομποστοποίησης” προϋπολογισμού 109.734,42 € για λογαριασμό της Διαδημοτικής Επιχειρήσης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.).Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων δυναμικότητας 3.200τν/έτος.Η μονάδα κομποστοποίησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Λεβαδέων και των εταίρων Δήμων Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Ορχομενού και το οποίο εντάσσεται στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.