Ξεκίνησε το έργο EMayors με το ERASMUS PLUS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου EMayors στο Basko της Βουλγαρίας. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι εξής οργανισμοί:  STUDENT MEDIA WORLD ASSOCIATION. ΜΚΟ με έδρα την Βουλγαρία, συντονιστής του έργου, το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) και η εταιρεία συμβούλων LEVER ΑΕ από την Ελλάδα, καθώς και η εξειδικευμένη εταιρεία στην υλοποίηση έργων  εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus plus  LONDON MOBILITY COMPANY 2000  LTD με έδρα το Λονδίνο, Αγγλία.  
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και ειδικότερα ο αναλυτικός προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, καθώς και η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα εξής:
•    Μια έκθεση έρευνας σχετικά με τις διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα της κατάρτισης αιρετών στελεχών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
•    Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης αιρετών στελεχών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους στη διαχείριση κρίσεων, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην προώθηση της συνεργασίας, στην αποτελεσματική διοίκηση και στην επικοινωνία,
•    Η ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης (e-learning), καθώς και η
•    Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας αιρετών στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης.