Πληροφοριακά συστήματα δημοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Σερρών

Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την πλήρη ψηφιακή οργάνωση των υπηρεσιών του και για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της περιοχής θα αποκτήσει ο Δήμος Σερρών, με την υπογραφή της χρηματοδότησης δυο έργων από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπέγραψε τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους των δυο έργων, που εκσυγχρονίζουν τις δημοτικές υπηρεσίες, τις καθιστούν ψηφιακές και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας πολιτών και επιχειρηματιών, οδηγώντας το Δήμο στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το πρώτο έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα οργανώσει πλήρως ψηφιακά τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών. Το ίδιο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων και θα διασυνδεθεί με την υπάρχουσα εφαρμογή του πρωτοκόλλου.
Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που θα επιτρέψει στις δημοτικές υπηρεσίες να οργανώσουν ηλεκτρονικά το σύνολο των λειτουργιών τους, είτε αυτές περιλαμβάνουν απλές διαδικασίες, όπως διακίνηση εγγράφων μεταξύ των εργαζομένων, είτε πιο σύνθετες, όπως για παράδειγμα η διαδικασία που ξεκινά από μια μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού και φτάνει μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας, με όλες τις ενδιάμεσες διαδικασίες.
Ο Δήμος Σερρών με την ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποιείται πλήρως και με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα έγγραφα θα διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά, οι αναθέσεις εντολών, ενεργειών και εργασιών θα γίνονται μέσα από ψηφιακό περιβάλλον και η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που διακινούνται θα αξιοποιούνται για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις διαδικασίες. Αποτέλεσμα θα είναι να περιοριστούν οι δαπάνες, να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα και να εξυπηρετείται ταχύτερα ο πολίτης.
Το δεύτερο έργο αφορά στο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων. Αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Σέρρες και στόχος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία, τα οποία υποβοηθούν τις τοπικές επιχειρήσεις και κυρίως βελτιώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί σελίδα στο portal του Δήμου Σερρών, όπου θα αναρτηθούν όλες οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε είδους αδειοδότηση (καταστήματα, λαϊκή αγορά, υπαίθριο εμπόριο κτλ.).
Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Σερρών, στην οποία θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση και που θα έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ευχρηστία, επεκτασιμότητα, πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων.
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα προβολής του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης και σε κινητές συσκευές τρίτης γενιάς.