Ημερίδα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ομόφωνη απόφασή της την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ειδικότερα κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου, αποφάσισε την πραγματοποίηση ΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα:
 
«ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ».
 
Σκοπός της Ημερίδας είναι η συζήτηση για την αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και να μπει ένα τέλος στον μακρύ κατάλογο των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων καθώς και στην εγκληματική αδιαφορία κράτους και αιρετών. 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, στις 9.00 το πρωί, στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL» (Μιχ. Βόδα 6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700), όπου θα προσκληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, του Σ.ΕΠ.Ε., της Κ.Ε.Δ.Ε. καθώς και επιστημονικοί φορείς.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Ημερίδα έχουν τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας, τα εκλεγμένα Μέλη των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς επίσης και οι Τεχνικοί Ασφαλείας και οι Γιατροί Εργασίας όπου υπάρχουν.
 
Η ΠΟΕ ΟΤΑ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι για την επιτυχία αυτής της σημαντικής ΗΜΕΡΙΔΑΣ, θεωρεί αναγκαία την ενεργοποίηση των Συλλόγων με την αποστολή ΑΜΕΣΑ συμπληρωμένου του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που τους έχει στείλει.