Παράταση της μείωσης ΦΠΑ στα νησιά

Σύμφωνα με απόφαση 2/95717/31.12.2018 τουΥπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου που έγινε ΦΕΚ 5888/31.12.2018 τεύχος Β’ παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2019 έως και 30.6.2019,η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Το ΦΕΚ κατεβάστε εδώ