Ξεκινά η κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Τους πρώτους μήνες του 2019 θα ξεκινήσει η κατασκευή της μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Περιβαλλοντική Πελοποννήσου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από 24 μήνες.

Νωρίτερα 10 μήνες μετά την έναρξη κατασκευής της μονάδας η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει, σε πιλοτικό στάδιο, τη διαχείριση των πελοποννησιακών απορριμμάτων.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ του capital.gr με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης περίπου 91 στρεμμάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ: “Η έκταση αυτή είναι αναγκαία για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λακωνίας, που αποτελούν τμήμα της επένδυσης, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Το κόστος της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης έχει προσδιοριστεί σε 640.300 ευρώ, ενώ μετά τη συγκεκριμένη απόφαση η έναρξη υλοποίησης του project βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην αφετηρία, που τοποθετείται χρονικά κατά τους πρώτους μήνες του 2019”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται στα δημόσια οφέλη που δημιουργεί η θέση σε λειτουργία των τριών ΜΕΑ, των τριών ΧΥΤΥ (σημ.: η απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αφορά την εγκατάσταση της Λακωνίας) και των δύο σταθμών μεταφόρτωσης, που διαθέτουν συνολική ετήσια δυναμικότητα 200.000 τόνων. Σύμφωνα δηλαδή με την απόφαση η δημόσια ωφέλεια του έργου προκύπτει:

– Επειδή η “υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης απορριμμάτων εκπληρώνει σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (πρβλ. ενδεικτικά, ΣτΕ Επιτροπή Αναστολών, αριθμ. 31/2011, 966/2010, 704/2009 και 836/2009, 1075/2009) από κινδύνους που δημιουργούνται από την ύπαρξη χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης, η παύση της λειτουργίας των οποίων προβλέπεται ως πρωταρχικός στόχος τόσο στις γενικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

– Κατόπιν των “αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) και της επιβολής εξοντωτικών σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου προστίμων, εξαιτίας της συντήρησης ή/και μη αποκατάστασης παράνομων χωματερών και της έλλειψης ολοκληρωμένων λύσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

– Υστερα από την ad hoc απόφαση 161/2015 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία αναγνώρισε τους αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος που συναρτώνται προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου”.

– Εξαιτίας της “έλλειψης υποδομών διαχείρισης και διάθεσης των αστικών απορριμμάτων πολλές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση “έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των προβλημάτων δημόσιας υγείας που δημιουργούνται από την αδυναμία σύννομης διαχείρισης και διάθεσης των αστικών απορριμμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Καλαμάτας και Οιχαλίας, ενώ η Τρίπολη βρισκόταν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από το 2014 έως και το 2016!”.