Ξεκίνησε το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ξεκίνησε από την, 3η Ιανουαρίου 2019, η ηλεκτρονική καταχώρηση των καταστάσεων υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, η οποία είναι δυνατή έως τις 25.01.2019.
 
Η σύνδεση των υπευθύνων των υπηρεσιών στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public.

Λεπτομέρειες στην σελίδα https://www1.gsis.gr/not_available.html με όλα τα ενημερωτικά.