Οι Θέσεις της ΕΕΔΣΑ για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης απορριμμάτων

Η ΕΕΔΣΑ σε απάντηση της πρόσκλησης του Υπουργού Αναπληρωτή ΥΠΕΝ , γνωστοποίησε στις 21/1/2019 τις αναλυτικές θέσεις της για το θέμα.
Συνολικά θετικά αξιολογούνται οι προθέσεις των ρυθμίσεων οι οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να επεκταθούν για την επίτευξη του ρυθμού αλλαγής που χρειάζεται η χώρα.
Σημειώνουμε την άμεση ανάγκη για τη μείωση της ταφής των αποβλήτων στη χώρα και την εφαρμογή ανώτερων ιεραρχικά τεχνολογιών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και των νέων Οδηγιών της Ε.Ε.
Τα βασικά σημεία των θέσεων της ΕΕΔΣΑ που διαμορφώθηκαν ομόφωνα από το ΔΣ ακολουθούν.

 1. Η θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την εκτροπή από την ταφή αποτελεί βασική μας θέση και κατά τη γνώμη μας καθοριστική παράμετρο για την τυπική επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον κανονισμό τιμολόγησης ΦοΔΣΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν4496/2017, κινείται προς τη σωστή
  κατεύθυνση της ενθάρρυνσης ανώτερων ιεραρχικά μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων: υψηλότερη χρέωση για την ταφή και μικρότερη για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση.
 3. Η νομοθετική ρύθμιση για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή η κατάργηση του ειδικού τέλους ταφής όπως αυτό έχει θεσπιστεί με το άρθρο
  43 του Ν.4042/2012 και η αντικατάσταση του με το μέτρο περιβαλλοντικής εισφοράς των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) που καθυστερούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δεν είναι αρκετή- λόγω ύψους και εύρους- για να κινητοποιήσει / μοχλεύσει τις επενδύσεις κυκλικής οικονομίας που χρειάζεται η χώρα.
  Προτάσεις ΕΕΔΣΑ:
 4. Εφαρμογή της νέας περιβαλλοντικής εισφοράς με βάση όμως το κόστος που προβλέπεται από το Άρθρο 43 του Ν.4042/2012 (35 έως 60 €/t) ως το μόνο αποτελεσματικό οικονομικό κίνητρο για την εκτροπή από την ταφή, με επέκταση στους κωδικούς ΕΚΑ της παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4042/2012,
  αλλά και στα προϊόντα των μονάδων επεξεργασίας τα οποία καταλήγουν σε ταφή εξαιτίας των ποιοτικών τους προδιαγραφών ενώ θα έπρεπε να αξιοποιούνται.
 5. Τα έσοδα να χρηματοδοτούν έργα προώθησης της κυκλικής οικονομίας και αποφυγής της ταφής. Με την ωρίμανση των έργων αυτών θα διασφαλιστεί αποτελεσματικά η προστασία του περιβάλλοντος και θα μειωθεί μακροπρόθεσμα η οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και των πολιτών.
 6. Να εκπονηθούν άμεσα επιχειρησιακά σχέδια για τη μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην κυκλική οικονομία με θεσμικό/δεσμευτικό χαρακτήρα, που να αντιστοιχούν τους πόρους που υπάρχουν και αυτούς που μπορούν να μοχλευθούν με τις δράσεις που απαιτούνται έως το 2030.
 7. Να επιταχυνθούν οι αναγκαίες διαδικασίες υλοποίησης των υποδομών όπως η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης των προβλεπόμενων από τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) εγκαταστάσεων και να δρομολογηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες κατασκευής τους
  Για να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση των θέσεων της ΕΕΔΣΑ πατήστε εδώ