To MyOTA.gr παρουσιάζει το «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ»

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε», είναι το πρώτο σύστημα σε πανελλαδική κλίμακα που εγκρίθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2004 (ΦΕΚ 2431/23.3.2004) κατ εφαρμογή του Ν. 2939/01 με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ, έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1124/23-7-04) και μολονότι ανώνυμη εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι εισαγωγής ή και κατασκευής συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης, όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.
Βασικό αντικείμενο του ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτέλεσε εξαρχής η οργάνωση και υλοποίηση του συνόλου των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης του επικίνδυνου τοξικού αποβλήτου (συσσωρευτών) μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Κύριος στόχος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ αποτελεί η επίτευξη του εθνικού στόχου διαχείρισης αποβλήτων μέσω:
• της εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων
• της οργάνωσης δικτύου συνεργασιών με υπόχρεους, παραγωγούς, αδειοδοτημένους συλλέκτες, χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης και ανακυκλωτές συσσωρευτών
• της καταγραφής και εποπτείας των στοιχείων συλλογής σε πανελλαδική κλίμακα
• της ανάπτυξης βέλτιστων περιβαλλοντικών διαδικασιών για την επίτευξη της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
• της προβολής της αναγκαιότητας ορθής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών
• της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων στοχεύοντας στην αύξηση των ποσοτήτων συλλογής
Οι συσσωρευτές εάν δεν ανακυκλωθούν σωστά μολύνουν την διατροφική αλυσίδα & είναι επικίνδυνοι για την υγεία όλων μας.
Τα μέταλλα των συσσωρευτών προσλαμβάνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του Αέρα, του Νερού και της Τροφής
Ο μόλυβδος, σε περιπτώσεις συνεχούς ή υπερβολικής έκθεσης, προκαλεί αύξηση αρτηριακής πίεσης, αναιμία, βλάβες στον εγκέφαλο και διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά.

Το θειικό οξύ, το οποίο περιέχεται στους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μπορεί να δηλητηριάσει περίπου 3 εκατ. κυβικά μέτρα υπόγειων ποσίμων υδάτων και προκαλεί θάνατο στα ψάρια και κάθε είδους ζωή στο νερό.

Το κάδμιο, ως τοξική και καρκινογόνος ουσία, επηρεάζει τους πνεύμονες, προκαλεί βλάβη στους νεφρούς, διαταραχές στα οστά και αιματολογικές διαταραχές.

Το νικέλιο και τα άλατα του προκαλούν δερματίτιδα, ανάπτυξη καρκίνου, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακές ανωμαλίες και αλλεργικές αντιδράσεις

Σκοπός του ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ είναι :
• η Οργάνωση και ρύθμιση όλων των παραγόντων της αγοράς που συμβάλλονται μαζί μας προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης για τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγειάς και της επίτευξης των Εθνικών στόχων
• η συμβολή στην κυκλική οικονομία
• η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας
• η καταγραφή των ποσοτήτων που οδηγούνται προς ανακύκλωση
• η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
• η συνεχής προσπάθεια για ανάκτηση και αξιοποίηση όλο ένα και μεγαλύτερου ποσοστού συσσωρευτών

Στα 14 χρόνια λειτουργίας του το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έχει καταφέρει:
• Να οδηγήσει σε ανακύκλωση 200.000 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέος

• Να οδηγήσει σε ανακύκλωση 460 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου-καδμίου συνολικού κόστους 420.000 €

• Να χορηγήσει ατελώς 5.500 κάδους πανελλαδικά αξίας 420.000 €

• Να διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων από 5.200 σημεία πανελλαδικά εκ των οποίων τα 645 στην νησιωτική χώρα.

• Να συνεργάζεται πανελλαδικά με περισσότερες από 36 αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, 33 εταιρείες δευτερογενούς αποθήκευσης & 4 επιχειρήσεις ανακύκλωσης

• Να στηρίζεται στη δύναμη 120 επιχειρήσεων εισαγωγής συσσωρευτών

• Να ενημερώσει πανελλαδικά το σύνολο σχεδόν των εμπλεκομένων Φορέων όπως Τελωνεία Σερρών και Προμαχώνα για την αποτροπή λάθρας εξαγωγής αποβλήτων.

• Να προβεί σε απορρυπάνσεις λιμένων πανελλαδικά όπως Πάρου, Καλύμνου, Τήνου και καθαρισμού μαρίνων όπως Φλοίσβου & Γλυφάδας

Για το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ η εναλλακτική διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα τόσο για το περιβάλλον όσο και το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την εναλλακτική διαχείριση και κατά συνέπεια την ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι αυτή πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. ήταν και παραμένει στις αρχές και στις αξίες του

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συστήματος στο www.sydesys.gr