Συνέντευξη δημάρχου Ηρακλείου Ν. Μπάμπαλου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Νίκος Μπάμπαλος αναφέρει τα μεγάλα έργα που ξεκινούν στο δήμο του καθώς εξασφαλίστηκε η ωριμότητα τους. Παράλληλα όμως αναφέρει και την σημαντική δουλειά που έγινε στην καθαριότητα και στην κοινωνική πολιτική