Ανασκόπηση της Αυτοδιοικητικής Εβδομάδας #13 (8/07-14/07)

Video – εκπομπή ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ όπου ο δημοσιογράφος Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, κάνει την ανασκόπηση όλων των σημαντικών ειδήσεων της Αυτοδιοικητικής εβδομάδας 08- 14 Ιουλίου και επισημαίνει ότι σημαντικό πέρασε στην Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρέπει να γνωρίζουν αιρετοί, εργαζόμενοι και προμηθευτές.