Δύο έργα Europe for Citizens στον αέρα

Στην συμμετοχή των πολιτών στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής προσβλέπουν οι δύο προσκλήσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Europe for Citizens.
H πρώτη με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – TOWN TWINNING (Round 2) με χτηματοδότηση 25.000 ευρώ, αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πόλεων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων με θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις πολυετείς προτεραιότητες. Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων πρέπει να οργανώνουν τις δραστηριότητες έργου εντός 21 ημερών.
Η δεύτερη με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Civil Society Projects με χρηματοδότηση 150.000 ευρό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης.
Λεπτομέρεεις ων προσκλήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ