Νέα χρηματοδότηση από το Life για το κλίμα

Πρόσκληση χρηματοδότησης εξέδωσετο πρόγραμμα Life με τίτλο Traditional projects – nature and biodiversity. Η πρόσκληση αφορά στην προτεραιότητα στον τομέα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμπληρώνουν τις ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020.
Η υποβολή προτάσεων θα γίνει σε 2 ΣΤΑΔΙΑ:
19 Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων
Οκτώβριος 2019: Ενημέρωση αιτητών που έχουν επιλεγεί ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση
11 Φεβρουαρίου 2020: Προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων
Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 55% και από 60% έως 75% για εξαιρετικές περιπτώσεις.
Λεπτομέρειες της πρότασης δείτε στο
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity