Παρουσίαση της εταιρείας ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Eπιθεωρήσεις Φορτίων-Φορέας Πιστοποίησης
Επιθεωρήσεις Φορτίων
Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 από τον Κωνσταντίνο Μπερτσάτο και έκτοτε δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα των επιθεωρήσεων φορτίων. Με έδρα την Αθήνα και υποκαταστήματα στα κύρια λιμάνια της Ελλάδας καθώς και άλλων χωρών, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διυλιστήρια, σε κατασκευαστές πρώτων υλών καθώς και σε πλήθος εταιρειών που ειδικεύονται στην εμπορία ενεργειακών πόρων

Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Πρωταρχικές αξίες της αποτελούν η έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτηση, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα. Μόνιμος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
Οι δραστηριότητες της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. καλύπτονται ασφαλιστικά από την εταιρεία Lloyd’s Underwriters. Οι υπηρεσίες της διασφαλίζονται από ένα σύστημα ποιότητας που είναι σύμφωνο με τα κριτήρια του European Standard ISO/IEC 17020. Το παραπάνω σύστημα έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.). Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι από τις πρώτες Ελληνικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο European Foundation for Quality Management (EFQM), ενώ παράλληλα είναι μέλος του American Society for Testing and Materials (ASTM), του Energy Institute (EI), και του Grain and Feed Trade Association (GAFTA).

Φορέας Πιστοποίησης
Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισήλθε δυναμικά στις αρχές του 1993 στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο της Πιστοποίησης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ως προς το European Standard ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Ως Φορέας Πιστοποίησης εκδίδει πιστοποιητικά που διακρίνονται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:
ISO 9001:2008: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2004: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2008 – Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 27001:2013: Ασφάλεια Πληροφοριών
ISO 22000:2005: Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
AGRO 2.1 & AGRO 2.2: Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή
ΕΛΟΤ 1429:2008: Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα
ΕΛΟΤ 1435:2009: Διαφημιστική Επάρκεια

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., ως αμιγώς Ελληνική εταιρία, βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία, συνδυάζοντας την απλότητα και την ταχύτητα με την έγκυρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στον χώρο των ελέγχων κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.
Το νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών επιχειρήσεων, βάσει του Νόμου υπ’αριθ. 4276/30.7.2014 και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου(), έρχεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διεκδικεί μόρια, ο αριθμός των οποίων καθορίζει και την τελική κατάταξη σε αστέρια / κλειδιά. Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) με βάση Τεχνική Έκθεση, η οποία συντάσσεται από Φορείς, όπως η εταιρεία μας, Διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τη διενέργεια ελέγχων κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 17065. Το δίκτυο των άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δίνει προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους και περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου κατάταξης καταλυμάτων και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης από τηνΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προσδίδει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις. ()Το Νομοθετικό Πλαίσιο περιλαμβάνει:
Υ.Α. 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014)
Υ.Α. 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015)
Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)
Υ.Α. 91/2015 (ΦΕΚ 69/Β/16.01.2015)

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με το πλούσιο δίκτυο ειδικευμένων συνεργατών και το ευρύ φάσμα διαπιστευμένων δραστηριοτήτων σε όλα τα ανωτέρω πρότυπα είναι τα στοιχεία που δίνουν στην εν λόγω εταιρεία συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το site της εταιρείας στο www.letrina.gr