Επικαιροποίηση του ΟΧΙ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Για άλλη μια φορά η ΚΕΔΕ κάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών να αποσύρει την διάταξη του νόμου 4270 που προβλέπει ότι και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σημειώθηκε όμως ότι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει γίνει συνολικά δεν αρκεί για την προστασία της διάταξης που προβλέπει στέρηση των ΚΑΠ για όσους δήμους δεν συμμορφωθούν.
Ο κ. Ζυγούρης νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ επεσήμανε ότι όσοι δήμοι έχουν καταθέσει αίτηση αναίρεσης, θα πρέπει να την επικαιροποιήσουν με μια αίτηση συμπροσβολής και όλες τις υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν την πρώτη. Διευκρινίστηκε δε ότι οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ αποτελούν πολιτική και όχι νομική κάλυψη και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει σε περίπτωση που αποφασιστεί να τηρηθούν οι μνημονιακές συμφωνίες και να μην λάβουν ΚΑΠ οι Δήμοι.