Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Προς μια Εθνική Στρατηγική για το ποδήλατο στην Ελλάδα»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ξεκίνησε τη σύνταξη «Εθνικής Στρατηγικής για το ποδήλατο στην Ελλάδα». Για το λόγο αυτό διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Προς μια Εθνική Στρατηγική για το ποδήλατο στην Ελλάδα». Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Λεωφόρος Μεσογείων 119 στις 9:30 το πρωί.

Η ημερίδα υποστηρίζεται επιστημονικά από την Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις που σχετίζονται με την ένταξη του ποδηλάτου στον αστικό χώρο τόσο από πλευράς δημοσίου, όσο και από πλευράς φορέων και πολιτών, καθώς και θα αναπτυχθεί δόκιμος και εποικοδομητικός διάλογος εφ’ όλης της ύλης. Απώτερος σκοπός της Ημερίδας είναι η συγκέντρωση απόψεων των συναρμόδιων Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, Φορέων και πολιτών σχετικά με το ποδήλατο, εν όψει της σύνταξης της «Εθνικής Στρατηγικής για το ποδήλατο στην Ελλάδα» που αναμένεται να παρουσιαστεί το Δεκέμβριο του 2019 .

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εστιάσει στη σημασία της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον σε σχέση με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα, αλλά και για τους ενδιάμεσους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, και σε συνέχεια της μακρόχρονης πολιτικής του για την βιώσιμη αστική κινητικότητα, επισημαίνει την σημασία του ποδηλάτου ως ένα πολύ σημαντικό μέσο μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων – η πραγματική ένταξη του οποίου στην αστική ζωή θα συμβάλλει τα μέγιστα στους παραπάνω στόχους. Σε αυτό το σημείο, και για την ολιστική προσέγγιση της Εθνικής Στρατηγικής επιβάλλεται από την πλευρά μας όχι μόνο να “γράψουμε” αλλά να “ακούσουμε”, να συγκεντρώσουμε και να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, τις απόψεις αλλά και τα “παράπονα» όλων των εμπλεκομένων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) καθώς και των απλών χρηστών, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη επιτυχία του εγχειρήματος – και αυτός είναι ο στόχος αυτής της Ημερίδας.