Iδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

«Είναι κεντρική προτεραιότητα να βάλουμε τέλος σε ξεπερασμένες αντιλήψεις κατεστημένες λογικές στη σχέση του κράτους με τους πολίτες, και κυρίως στην ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η διαφθορά είναι ίδιον του κρατικού μηχανισμού», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του στην Ημερίδα της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας για τον Εσωτερικό Έλεγχο στους ΟΤΑ.

Για την υλοποίηση αυτή της πολιτικής μας επιλογής, όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, θεσπίστηκε ο νόμος 4622/2019, που προβλέπει τη σύσταση, σε κάθε Υπουργείο, Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις καλές εθνικές πρακτικές αλλά και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο

Ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη στήριξη της γαλλικής τεχνικής βοήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική φάση του έργου με την υποστήριξη 16 φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (15 δήμων και μιας περιφέρειας) στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Αυτούς τους μήνες, φίλες και φίλοι, έγιναν πάρα πολλά. Όμως, ο δρόμος είναι μακρύς, προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών και να λάμψει επιτέλους η διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Το σύνθημα «διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα», πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Και χρειάζονται βεβαίως ορθολογικές και καινοτόμες πολιτικές και δράσεις».

Η εφαρμογή αυτής της πολιτική, επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών πρέπει να ξεκινήσεις «από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος και η Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η ανοχή σε δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους που παραβαίνουν το καθήκον τους με οποιονδήποτε τρόπο, είναι υποχρεωτικό να τελειώσει.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, μία διαφορετική σχέση του κράτους με τον πολίτη. Διαφάνεια, αλληλεγγύη, αξιοκρατία, είναι οι αρχές τις οποίες υπηρετούμε».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι για την υλοποίηση αυτού του στόχου, το Υπουργείο Εσωτερικών «προσβλέπει στην καθοριστική βοήθεια της ΕΑΔ, στην τεράστια εμπειρία των στελεχών της, και είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τις καινοτομίες και τις πρωτοβουλίες της νέας Αρχής»

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου στην Ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με θέμα «Ο Εσωτερικός Έλεγχος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», έχει ως εξής:

«Κύριε Πρέσβυ της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Διοικητή της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας, κυρίες και κύριοι,

Το ΥΠΕΣ και εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα στην ΕΑΔ και στις δράσεις της, για την ενίσχυση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας.

Η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ως μηχανισμών διασφάλισης της καλής λειτουργίας των συστημάτων διακυβέρνησης, της οικονομικής διαχείρισης και των επιχειρησιακών διαδικασιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτή η δράση αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για το ΥΠΕΣ αλλά και για την Κυβέρνηση συνολικά.

Εάν ύστερα από 10 χρόνια που η ελληνική κοινωνία αντιμετώπισε μια καθολική κρίση και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, θέλουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στη δημόσια διοίκηση, οι πολιτικές ενίσχυσης των εγγυήσεων διαφάνειας είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και δεν πρέπει να έχουμε κανέναν απολύτως δισταγμό και καμία αναστολή.

Θα προχωρήσουμε αποφασιστικά μαζί με την ελληνική κοινωνία, για να αλλάξουμε κατεστημένα δεκαετιών.

Ακριβώς για την υλοποίηση αυτή της πολιτικής μας επιλογής, θεσπίσαμε με το νόμο 4622/2019, τη σύσταση, σε κάθε Υπουργείο, Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις καλές εθνικές πρακτικές αλλά και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο.

Με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, αλλά και την ενδυνάμωση των δημοσίων υπαλλήλων, κύριο μέλημά μας είναι η θέσπιση σε κάθε δημόσιο οργανισμό ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, με συγκεκριμένες και προτυποποιημένες λειτουργίες και διαδικασίες, καθώς και την αποφυγή αποσπασματικών και αναποτελεσματικών πρακτικών του παρελθόντος.

Μέσα από δράσεις όπως αυτή, ο έλεγχος καθίσταται ένα πολύτιμο και απολύτως αναγκαίο εργαλείο στα χέρια κάθε φορέα αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολό της. Μία αποτελεσματική ελεγκτική λειτουργία στον δημόσιο τομέα ενισχύει τις συνιστώσες της διακυβέρνησης που είναι κρίσιμες για την προαγωγή της αξιοπιστίας, της ισονομίας και της χρηστής συμπεριφοράς των δημόσιων λειτουργών. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μειώνεται η διαφθορά και η αδιαφάνειας στο δημόσιο.

Ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη στήριξη της γαλλικής τεχνικής βοήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική φάση του έργου με την υποστήριξη 16 φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (15 δήμων και μιας περιφέρειας) στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αξίζει τον κόπο να συζητηθεί για να εξαχθούν χρήσιμα και δημιουργικά συμπεράσματα προκειμένου να επεκταθεί ο θεσμός αυτός με τον πιο αποτελεσματικό δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης. Αφού όμως πρώτα ξεκινήσουμε, κυρίως από τους μεγαλύτερους Δήμους που μπορεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, καθώς και από τις Περιφέρειες.

Η διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης, η συνεχής απαίτηση για διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τη δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών πόρων και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, καθιστούν απαραίτητη την δημιουργία μία σύγχρονης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που να βοηθά την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής της.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο για τη διοίκηση κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μια τέτοια μονάδα εσωτερικού ελέγχου, όπως την περιέγραψε νωρίτερα ο κ. Διοικητής, ασφαλώς εντοπίζει και όλες τις περιοχές κινδύνου για μια αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού αλλά και για την εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς τα οποία, δυστυχώς, είναι γνωστό ότι υπάρχουν.

Είναι κεντρική προτεραιότητα να βάλουμε τέλος σε ξεπερασμένες αντιλήψεις κατεστημένες λογικές στη σχέση του κράτους με τους πολίτες, και κυρίως στην ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η διαφθορά είναι ίδιον του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτήν την αντίληψη. Και δική μας δουλειά είναι αυτό να το πράξουμε με πολύ συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Αυτούς τους μήνες, φίλες και φίλοι, έγιναν πάρα πολλά. Όμως, ο δρόμος είναι μακρύς, προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών και να λάμψει επιτέλους η διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Το σύνθημα «διαφάνεια παντού, για τους πάντες και τα πάντα», πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πραγματικότητα Και χρειάζονται βεβαίως ορθολογικές και καινοτόμες πολιτικές και δράσεις.

Ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος και η Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η ανοχή σε δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους που παραβαίνουν το καθήκον τους με οποιονδήποτε τρόπο, είναι υποχρεωτικό να τελειώσει.

Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε, σε συνεργασία με την ΕΑΔ, στον μηχανισμό αναβάθμισης της πειθαρχικής διαδικασίας με γνώμονα την αξιοκρατία, το κύρος της διαδικασίας και την επιτάχυνσή της. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων προκειμένου να εγγυηθούμε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ασφαλώς είναι και προϋπόθεση του ελληνικού κράτους και του Υπουργείου Εσωτερικών να μη καθυστερεί και να νομοθετεί την απλούστευση του πειθαρχικού δικαίου γιατί κάπου στα στενά και στις διαδρομές που υπάρχουν αναπτύσσονται φαινόμενα ατιμωρησίας και έλλειψης ελέγχου

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, μία διαφορετική σχέση του κράτους με τον πολίτη.

Διαφάνεια, αλληλεγγύη, αξιοκρατία, είναι οι αρχές τις οποίες υπηρετούμε. Στόχος μας, όπως προείπα, είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην ίδια του την πολιτεία, αλλά και για να οικοδομήσουμε, επιτέλους, ένα κράτος, στην υπηρεσία του πολίτη. Με ένα σαφές και αυστηρό σύστημα λογοδοσίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων, ασφαλώς και των αιρετών αξιωματούχων, και βεβαίως την απαραίτητη τιμωρία για όσους βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον.

Πιστεύω ακράδαντα ότι δημιουργούμε έναν πιο διαφανή τρόπο λειτουργίας του κράτους. Προσβλέπουμε στην καθοριστική βοήθεια της ΕΑΔ, στην τεράστια εμπειρία των στελεχών της, και είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τις καινοτομίες και τις πρωτοβουλίες της νέας Αρχής.

Σήμερα, είμαι εδώ για να σας διαβεβαιώσω ότι η πίστη μας σε αυτούς τους στόχους είναι αδιαπραγμάτευτη. Και είμαστε αποφασισμένοι να τους κάνουμε πραγματικότητα.

Καλή επιτυχία στην Ημερίδα σας. Περιμένουμε να γίνει ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος και τα συμπεράσματα θα τεθούν υπ’ όψιν και του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίτευξη των στόχων που περιέγραψα.

Σας ευχαριστώ».