Εκπλήξεις για τους δημότες επιφυλάσσει ο κρατικός προϋπολογισμός 2020

Εκπλήξεις επιφυλάσσει ο κρατικός προϋπολογισμός 2020 που κατατέθηκε εχθές στην Βουλή για την τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως για τους δημότες αφού προβλέπει αύξηση εσόδων για τους δήμους με παράλληλη αύξηση πλεονάσματος την οποία όμως δικαιολογεί “από τη δυνατότητα βεβαίωσης των τελών καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων (επιφάνεια, παλαιότητα, αξία κ.λπ.), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. ”

Συγκεκριμένα ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ενοποιημένα έσοδα για τους ΟΤΑ από 7,144 εκ ευρώ εκτίμηση του 2019 σε 7,524. Αύξηση κατά 380 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπει επίσης αύξηση πλεονάσματος από 174 εκ ευρώ σε 201 εκ ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων προκύπτει από την αύξηση των μεταβιβάσεων του Κ.Π. από 2.504 εκ ευρώ σε 2.709 και από την αύξηση του ΠΔΕ από 1.096 εκ ευρώ σε 1.110. Προβλέπει όμως και αύξηση κατά 129 εκατομμύρια από τέλη και φόρους των δημοτών. Θυμίζουμε ότι η αύξηση των εσόδων προβλέπεται στον ενοποιημένο προϋπολογισμό Δήμων και Περιφερειών ενώ τα έσοδα από τέλη αφορούν μόνο τους δήμους.

Σύμφωνα με την έκθεση:
2019:“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 174 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δημοσιονομικό στόχο του Π/Υ του 2019 (244 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες έναντι των προβλέψεων.”

2020:“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2020 μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 201 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις 2019, λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων από τη δυνατότητα βεβαίωσης των τελώνκαθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων (επιφάνεια, παλαιότητα, αξία κ.λπ.), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. ”