Κύκλος Σεμιναρίων Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων Συγγραφής Προτάσεων για το Πρόγραμμα LIFE – Υποπρογράμματα Περιβάλλον/Δράση για το Κλίμα, στις εξής διαδοχικές ημερομηνίες: 20 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου 2020. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, (Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά), στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και θα επικεντρωθούν στη συγγραφή προτάσεων LIFE.

Για την παρακολούθηση του συνόλου των σεμιναρίων απαιτείται εγγραφή έως την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Η συμμετοχή στο 2ο και 3ο σεμινάριο έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή στο/α προηγούμενο/α σεμινάριο/α.
Βρείτε εδώ το δελτίο τύπου με τη φόρμα εγγραφής και τις απαραίτητες πληροφορίες.