Ημερίδα: “Πράσινη Ανάπτυξη για όλους – Κυκλική Οικονομία”

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στις 17:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού) ημερίδα με τίτλο «Πράσινη Ανάπτυξη για όλους – Κυκλική Οικονομία». Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της σύμβασης, που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς με θέμα: «Διερεύνηση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμου και ανακύκλωσης αποβλήτων» και υπότιτλο «Εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας». 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των δημοτών Μοσχάτου-Ταύρου για τα αποτελέσματα του προγράμματος επέκτασης του Φυσικού Αερίου καθώς και των αποτελεσμάτων του  ερωτηματολογίου σχετικά με τους ενεργειακούς καταναλωτές και τη χρήση του Φ.Α.. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν και τα αποτελέσματα της μελέτης για τη διαχείριση των αποβλήτων και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία ο Δήμος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής.