Προθεσμία ελέγχου προϋποθέσεων στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2019

Το ΥΠΕΣ ενημερώνει ότι έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59 καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2019 να προβούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων των παρ. 2-4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν και όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 4647/2019.