Διευκρινίσεις της ΚΕΔΕ για την προμήθεια αντισηπτικών υλικών σε σχολεία

Ενημερωτικό email προς τους ΟΤΑ σχετικά με την προμήθεια αντισηπτικών υγρών απέστειλε η ΚΕΔΕ, μετά από ερωτήματα Δήμων και σχολικών επιτροπών. Με αφορμή την εμφάνιση εποχιακών ιώσεων, επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την προμήθεια αντισηπτικών στα σχολεία μπορεί να γίνει κανονικά από τις σχολικές επιτροπές, αφού τα υλικά αυτά εμπίπτουν τις προμήθειες υλικών καθαριότητας.
Ακόμη και στην περίπτωση πάντως που κάποιος Δήμος δεν τα έχει προβλέψει στον μέχρι σήμερα προγραμματισμό προμηθειών του, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει σε απευθείας προμήθεια των αναγκαίων προστατευτικών ειδών, στα πλαίσια του Ν.4111/2013 λόγω εκτάκτων συνθηκών ή και να προχωρήσει σε συμπληρωματική σύμβαση.