Χωρίς χαρτιά πια οι προμηθευτές του Δημοσίου στους Δήμους

Η ΚΕΔΕ άνοιξε πραγματικά πια μια νέα εποχή με την σύνδεση όλων των δήμων της Ελλάδας με το κέντρο διαλειτουργικότητας του G-cloud και μετά τα τετραγωνικά και το Ε9 συνεχίζει και βάζει συνεχώς νέες υπηρεσίες σ΄αυτήν.
Οπως εισηγήθηκε ο υπεύθυνος ψηφιακών εφαρμογών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και τ. Δήμαρχος Ορχομενού κ. Ιωάννης Τσιάμης και υιοθετήθηκε ομόφωνα ανατίθεται η κατασκευή εφαρμογής για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και το πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας.

Οπως τόνισε ο κ. Τσιάμης με την υλοποίηση της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας microservice για την έκδοση και τον έλεγχο εγκυρότητας αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για τον προμηθευτή, μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας του G-cloud της ΓΓΠΣ και της ΑΑΔΕ, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση ενός πλήρους φακέλου που απαιτεί ο νόμος για την πληρωμή του.
Οπως είπε ο κ. Τσιάμης έχει ήδη φτιαχτεί η υπηρεσία για το ποινικό μητρώο και αναμένεται η έγκριση από το Υπ. Δικαιοσύνης, έχει ήδη φτιαχτεί η υπηρεσία για την ασφαλιστική ενημερότητα και αναμένεται η έγκριση από τον ΕΦΚΑ αυτά μαζί με την φορολογική ενημερότητα δίνουν την δυνατότητα στους δήμους αυτόματης εξόφλησης προμηθευτών δημοσίου. Από την στιγμή που υπάρχει θα υπάρχει ένα παραδοτέο όπως είπε θα μπορούν οι δήμοι να πληρώσουν έναν προμηθευτή χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει κανένα χαρτί. Επίσης συμπλήρωσε ο κ. Τσιάμης θα γίνεται και αυτόματος συμψηφισμός για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στην ΔΟΥ και ο προμηθευτής θα λαμβάνει το υπόλοιπο που του οφείλεται από το δήμο.

Η δεύτερη υπηρεσία που ανατίθεται για κατασκευή από την ΚΕΔΕ αφορά την πιστοποίηση μονίμου κατοικίας που πρέπει να συμπληρωθεί όπως είπε ο κ. Τσιάμης από πρόταση νομοθετικής ρύθμισης έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να πάρει πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Δημαρχείο της Ελλάδας σφραγισμένο από τον υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Οπως είπε ο κ. Τσιάμης υπάρχει η διαβεβαίωση και η προτροπή αυτής της υπηρεσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο καθώς εκείνος έχει πρόθεση να προχωρήσει άμεσα την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση.

Στην συζήτηση σημειώθηκε και από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου, αλλά και από άλλα μέλη, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διότι ούτε οι υπηρεσίες των δήμων δεν γνωρίζουν τι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και τις περισσότερες φορές ταλαιπωρούν τους πολίτες ζητώντας τους έγγραφα που τους διαθέτει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο κ. Τσδαιντής ανέφερε ότι λίγοι δήμοι έχουν δηλώσει το σημείο επαφής και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο για την σύνδεση της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ με τον δήμο τους και πρότεινε να διοργανωθεί ειδική ημερίδα με υποχρεωτική παρουσία των υπευθύνων διαχειριστών, έτσι ώστε σ΄αυτήν να γίνει πλήρης ενημέρωση για την λειτουργία της πλατφόρμας καθώς και να τρέξουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσα από την πλατφόρμα.

Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να τρέξουν και μια καμπάνια με τις υπηρεσίες, έτσι ώστε και οι πολίτες να αρχίσουν να απαιτούν και να πιέζουν δημοτικές αρχές και υπηρεσίες να συνδεθούν στην πλατφόρμα.