Διαμαρτυρία ΠΟΕ ΟΤΑ για τους καθαριστές στα σχολεία

KATHARISTRIA215

Έγγραφο απέστειλε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ. στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου εσωτερικών που ζητά την άμεση ανάκληση της διάταξης (άρθρο τριακοστό έκτο παρ.4) της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε την Πρωτομαγιά, με την οπαία προβλέπει ότι το προσωπικό καθαριότητας των Δήμων (υ.ε. 16) εκτός των καθηκόντων τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.
Διαβάστε την επιστολή με αριθμ.πρωτ.:232/4-5-2020
Κύριοι Υπουργοί,
Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 90/1-5-2020) με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» μεταξύ άλλων, στο άρθρο 36, παρ.4 προβλέπει ότι, το, «Προσωπικό καθαριότητας των Δήμων κατηγορίας Υ.Ε.16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19), και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.»
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοί στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, με διάθεση προσφοράς για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Όπως υποψιαζόμασταν όμως και τελικά επιβεβαιωνόμαστε, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία μέσω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) να καταπατήσει και να ανατρέψει κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα θεσμοθετώντας διατάξεις που υπερβαίνουν το αίσθημα προσφοράς των εργαζομένων και τους προκαλούν βάναυσα!!!
Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την δύσκολη συγκυρία είτε για να εκχωρήσει υπηρεσίες στα ιδιωτικά συμφέροντα είτε να υιοθετήσει διατάξεις Νόμων που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς.
Η κυβέρνηση παρότι έδωσε το δικαίωμα στους Δημάρχους να προσλάβουν με συνοπτικές διαδικασίες προσωπικό για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες τετράμηνης διάρκειας, με σκοπό την καταπολέμηση του κορωνοϊού, την ίδια στιγμή έκλεισε το μάτι στους εργολάβους δίνοντας το δικαίωμα σε Δημάρχους που ψάχνουν ευκαιρία να ξεπουλήσουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και όχι μόνο, με αποφάσεις τους, να αναθέτουν τις υπηρεσίες σε εργολαβικά και ιδιωτικά συμφέροντα.
Από την μία η κυβέρνηση βάζει από την πίσω πόρτα τους εργολάβους στους Δήμους με συνοπτικές διαδικασίες, με πρόσχημα τις αυξημένες ανάγκες και την έλλειψη προσωπικού και την ίδια στιγμή δίνει την δυνατότητα σε Δημάρχους, να μεταφέρουν εργάτες Καθαριότητας από τον Οδοκαθαρισμό και την αποκομιδή απορριμμάτων, στη Καθαριότητα Σχολείων, χαρακτηρίζοντάς τους ουσιαστικά και… πλεονάζων προσωπικό!!!
Με το κλείσιμο των Σχολικών Μονάδων στις Σχολικές Καθαρίστριες ανατέθηκαν καθήκοντα καθαριότητας εσωτερικών χώρων άλλων Δημοτικών κτηρίων. Με το άνοιγμα των Σχολικών Μονάδων θα πρέπει το σύνολο των Σχολικών Καθαριστριών να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση δεν προβλέπεται καν το άνοιγμα όλων των σχολικών μονάδων προκειμένου να δικαιολογείται έστω και για «τα μάτια του κόσμου» η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε εργαζομένους της αποκομιδής και του Οδοκαθαρισμού.
Και είναι μάλιστα η ώρα, μιας και η κυβέρνηση αναγνωρίζει την αυξημένη ανάγκη καθαριότητας των σχολικών κτιρίων μιας υπηρεσίας ιδιαίτερα κρίσιμης για την υγεία των παιδιών, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά, να προχωρήσει τώρα στην μονιμοποίηση των Σχολικών Καθαριστριών που εργάζονται ως συμβασιούχοι σε συνθήκες εκμετάλλευσης 10, 15 ακόμη και 20 χρόνια, πολλές φορές σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με μισό μισθό και μισή ασφάλιση. Οι ανάγκες είναι πάγιες, διαρκείς και πρέπει να καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξεκαθαρίζει πως ούτε ένας εργαζόμενος Καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμός) δεν θα απασχοληθεί στην καθαριότητα σχολείων. Πολύ δε περισσότερο, όταν οι ανάγκες μπορεί να υπερκαλυφθούν από το υφιστάμενο στο τομέα αυτό προσωπικό. Ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις που θα υπάρξουν επιπλέον ανάγκες, ο κάθε Δήμος με βάση τις δυνατότητες του ήδη υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου μπορεί να προσλάβει εκτάκτως προσωπικό για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες τετράμηνης διάρκειας.
Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση με την διάταξη αυτή, την μόνη ανάγκη που προσπαθεί να εξυπηρετήσει είναι την εμμονή της στο ξεπούλημα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Δεν μας εκπλήσσει. Είναι άλλωστε νωπές οι μνήμες της επίθεσης που δέχτηκε τόσο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας όσο και οι υπηρεσίες Κοινωνικής προσφοράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα προηγούμενα χρόνια για να εκχωρηθούν κερδοφόροι τομείς-φιλέτα του Δημοσίου στα μεγάλα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ας σιωπούν ένοχα σήμερα χειροκροτώντας χλιαρά γιατί δεν μπορούν να πράξουν διαφορετικά. Οι εργαζόμενοι αυτοί, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους με εμπάθεια πολέμησαν τα προηγούμενα χρόνια, έβγαλαν «ασπροπρόσωπη» την Κοινωνία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά άμεσα να πραγματοποιηθεί συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητηθεί μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τόσο την κυβέρνηση όσο και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ αυτή την επαίσχυντη διάταξη, και σας καθιστούμε υπεύθυνους για ότι επακολουθήσει…

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Νίκος Τράκας
Ο Γεν. Γραμματέας Βασίλης Πετρόπουλος