Πρόσκληση στην Πελοπόννησο για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Πρόσκληση απευθύνει προς τους Δήμου η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της Ανατ. Πελοποννήσου μέσω του Τοπικού

Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται οι εξής υποδράσεις:
Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά: • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες και διαχείριση θαλάσσιων ζωνών και υγροτόπων. • Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, όπως: • Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, υπεραλίευση, παράνομη αλιεία, τα απειλούμενα είδη κλπ.). • Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κάτοικων και φορέων των παράκτιων περιοχών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. δημιουργία εντύπων – εκδόσεων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών ακτών/θαλασσών).

Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας Ενδεικτικά: • Πολιτιστικές εκδηλώσεις (γιορτές) βασισμένες στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως: • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ. γιορτή ψαρά, διαγωνισμοί μαγειρικής) και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ντόπιων αλιευμάτων. • Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην πρόληψη και προστασία από ασθένειες που απειλούν την υγεία των αλιέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. • Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της αξίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. • Διοργάνωση εκστρατειών προώθησης και γνωστοποίησης της σπουδαιότητας κατανάλωσης αλιευμάτων που αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο. • Υποδομές ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με την αλιεία και τη θάλασσα, όπως: • Ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων με μικρές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις τύπου δασικής αναψυχής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. • Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ. o Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης και πληροφόρησης για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. • Ανάδειξη φάρων καρνάγιων – ταρσανάδων, με παρεμβάσεις αναπλάσεων ή και άλλων μεθόδων όπως εκθέσεις ανάδειξης δραστηριότητας, δημιουργία ψηφιακών υλικών σχετικών κ.ο.κ. • Επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες ή ναυάγια. • Χώροι έκθεσης ναυτικής, αλιευτικής, θαλάσσιας παράδοσης συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιακά μουσεία). • Σήμανση των υγροβιότοπων, για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού. • Δημιουργία θέσεων θέας και θέσεων ερασιτεχνικής αλιευτικής χρήσης. • Δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. • Διασύνδεση αλιευτικών περιοχών με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον μέσω παρεμβάσεων ως προϊόν σχεδίου διαχείρισης (όπως καταδυτικό πάρκο). o Δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. o Δημιουργία θαλάσσιων / καταδυτικών πάρκων.

Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά: • Βελτίωση λιμενικών υποδομών. o αναβάθμιση υποδομών λιμένων (μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια) για την εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού, όπως: • Έξυπνες υποδομές/εφαρμογές Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). • Δημιουργία και η βελτίωση κοινών υποδομών εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων των αλιέων όπως: χώροι πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές), υποδομές συντήρησης και πρώτης διαλογής, αποθήκες, χώροι υγιεινής και διοίκησης, παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ασφάλειας, κλπ. • Βελτίωση υποδομών στους πλωτούς λιμένες και στους τόπους εκφόρτωσης των αλιευμάτων, όπως: παρεμβάσεις φωτισμού, σηματοδοτήσεις, δράσεις για την ασφάλεια των σκαφών καθώς και η υλοποίηση έργων πρόσβασης για τη διευκόλυνση των αλιέων στη μεταφορά των προϊόντων, εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους Συλλογικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα.
Η περίοδος υποβολής είναι από 15/5/2020 έως 31/8/2020 (έως 15:00 μμ)

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει αναλυτικά τους παρακάτω οικισμούς ανά Δήμο: • Δήμος Άργους – Μυκηνών: (Τ.Κ. Κεφαλαρίου, Τ.Κ. Κιβερίου, Τ.Κ. Μύλων, Δ.Κ. Νέας Κίου). • Δήμος Επιδαύρου: (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου). • Δήμος Ερμιονίδας: (Δ.Κ. Ερμιόνης, Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, Τ.Κ. Θερμησίας, Δ.Κ. Κρανιδίου, Δ.Κ. Πορτοχελίου, Τ.Κ. Διδύμων, Τ.Κ. Κοιλάδος). • Δήμος Ναυπλιέων: (Τ.Κ. Δρεπάνου, Τ.Κ. Ιρίων, Δ.Κ. Τολού, Τ.Κ. Αργολικού, Τ.Κ. Άριας). • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (Δ.Κ. Άστρους, Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Τ.Κ. Κορακοβουνίου, Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Τ.Κ. Πραστού). • Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Δ.Κ. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Πηγαδίου, Τ.Κ. Πουλίθρων, Τ.Κ. Πραγματευτής, Τ.Κ. Τσιταλίων, Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, Τ.Κ.Τυρού). • Δήμος Ανατολικής Μάνης (Τ.Κ. Δρυμού, Τ.Κ. Κοκκάλας, Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης, Δ.Κ. Γυθείου, Τ.Κ. Καρυουπόλεως, Τ.Κ. Σκουταρίου, Τ.Κ. Μίνας, Τ.Κ. Οίτυλου). • Δήμος Ελαφοννήσου. • Δήμος Ευρώτα (Δ.Κ. Σκάλας). • Δήμος Μονεμβασίας (Τ.Κ. Ασωπού, Τ.Κ. Δαιμονίας, Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Δ.Κ. Νεαπόλεως, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τ.Κ. Βελανιδίων, Τ.Κ. Έλικας, Τ.Κ. Κάμπου, Τ.Κ. Λαχίου, Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Τ.Κ. Παντανάσσης, Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Τ.Κ. Ελαίας, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας, Τ.Κ. Μονεμβασίας, Τ.Κ. Νομίων). • Δήμος Σπάρτης (Τ.Κ. Πλατάνας).

Ο Προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 800.000 ευρώ.