Πως θα επαναλειτουργήσουν Μονάδες Φροντίδας και ΚΔΑΠ

Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 και ΑΔΑ:Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΨ για την επαναλειτουργία των δομών ανοικτής φροντίδας, των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) εξέδωσε η Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Συγκεκριμένα η αγκύκλιος αναφέρει:

Κατά την πρώτη φάση της πανδημίας και με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, με τις ως άνω (4), (5) και (6) Εγκυκλίους τέθηκε σε αναστολή η λειτουργία των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Η συγκεκριμένη ενέργεια, παρότι ήταν απολύτως απαραίτητη για τη διαφύλαξη της υγείας των ωφελούμενων, των οικογενειών τους και των εργαζόμενων στις δομές, είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη στέρηση της πρόσβασης των ωφελούμενων σε δραστηριότητες ζωτικής σημασίας για αυτούς (εκπαιδευτικής φύσης, ειδική αγωγή, δημιουργική απασχόληση κ.τ.λ.) και αφετέρου την επιβάρυνση των οικογενειών των ωφελούμενων, οι οποίες εν μέσω της πανδημίας και των προβλημάτων που προέκυψαν από αυτή, υποχρεώθηκαν να σηκώσουν το βάρος της υποκατάστασης των παρεχόμενων από τις ως άνω δομές υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων και της επανεκκίνησης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, από τη Δευτέρα 25-05-2020, οι δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας σε ΑμεΑ (ΚΔΗΦ και ΚΔΑΠμεΑ) δύνανται να επαναλειτουργήσουν, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του εκάστοτε φορέα.
Ωστόσο, η επαναλειτουργία των δομών θα πρέπει να γίνει λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των ΑμεΑ και των μέτρων ασφάλειας και προσωπικής υγιεινής που προτείνει ο ΕΟΔΥ τόσο για τους κλειστούς χώρους όσο και για τις μετακινήσεις των ωφελούμενων.
Δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων αφορούν μεγάλο αριθμό ωφελούμενων με εξατομικευμένες ανάγκες και συχνά σημαντικές δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή τους, επιπλέον δε σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται άμεση και συνεχής επαφή μεταξύ των μελών του προσωπικού και των ωφελούμενων, είναι αναγκαίο να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 1. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στα προγράμματα των δομών είναι προαιρετική.
 2. Απαγορεύεται η προσέλευση των ωφελούμενων που έχουν υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.) τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β ́/15-05-2020) επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους και ωφελούμενων που έχουν πρόσωπα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με υποκείμενα νοσήματα.
 3. Οι δομές προβαίνουν σε έγγραφη ενημέρωση των συνοδών, εργαζόμενων, οικογενειών με αναλυτικές οδηγίες και βεβαιώσεις γνώσης και συμμόρφωσης (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις).
 4. Ως προς τις μετακινήσεις των ωφελούμενων των Κέντρων συστήνεται η μεταφορά των ωφελούμενων με ιδιωτικό όχημα, όπου είναι εφικτό, ενώ για τις περιπτώσεις χρήσης λεωφορείων ή βαν ισχύει ότι και για τα σχολικά λεωφορεία (διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 της υπ ́ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.5.2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ΦΕΚ 1780/Β’). Επίσης, παρέχονται οδηγίες στους οδηγούς των λεωφορείων/βαν με τα οποία μεταφέρονται οι ωφελούμενοι.
 5. Χρήση μάσκας όταν είναι εφικτό και αντισηπτικών διαλυμάτων πριν την είσοδο και κατά την έξοδο από τα λεωφορεία/βαν των δομών, τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους συνοδούς και τους εκπαιδευτές αυτών.

Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Εφαρμογή ελαστικού ωραρίου προσέλευσης ωφελούμενων.
 2. Θερμομέτρηση του προσωπικού και των ωφελούμενων κατά την είσοδό τους στη δομή.
 3. Ο συνοδός του ωφελούμενου θα είναι πάντα ο ίδιος και δε θα εισέρχεται στις δομές, παρά μόνο αν το απαιτεί ο ίδιος ο ωφελούμενος.
 4. Οι επισκέψεις άλλων προσώπων στις δομές απαγορεύονται μέχρι νεωτέρας.
 5. Εκ περιτροπής προσέλευση των ωφελούμενων στις δομές, ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα με τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων, μείωση της διάρκειας του ημερήσιου ωραρίου και δημιουργία μικρότερων τμημάτων (π.χ. 3-4 ατόμων) στα οποία συμμετέχουν τα ίδια άτομα. Για να επιτευχθεί η εκ περιτροπής χρήση των χώρων/εργαστηρίων και ο χωρισμός του συνόλου των παρόντων ωφελούμενων σε υποομάδες στη διάρκεια της βάρδιας, οι δομές αυτές θα λειτουργούν με περιορισμό 50% της δυναμικότητάς τους. Να σημειωθεί ότι με βάση την άδεια λειτουργίας τους, οι δομές διαθέτουν την αναγκαία δυναμικότητα για την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων ασφαλείας και τον αναγκαίο καταμερισμό των ωφελούμενων, αναπτύσσοντας ολιγομελείς ομάδες.
 6. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην αίθουσα συγκεντρώσεων/αναψυχής, στα εργαστήρια και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ωφελούμενων.
 7. Σίτιση των ωφελούμενων κατά ομάδες, σε ασφαλείς αποστάσεις.
 8. Η επιστημονική ομάδα κάθε φορέα μπορεί να εξειδικεύσει τα προγράμματα ανάλογα με το είδος της αναπηρίας των ωφελούμενων και την έκταση της κάθε δομής.
 9. Περιορισμός ή/και απαγόρευση χρήσης εθελοντικών υπηρεσιών, τόσο για τις δομές όσο και για τις οικογένειες των ΑμεΑ.
 10. Προσαρμογή των προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό, για μείωση στο μέγιστο βαθμό των ωρών συγχρωτισμού.
 11. Επικέντρωση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής και ειδικότερα στην τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής.
 12. Αξιοποίηση, όσο είναι δυνατό, της ψηφιακής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης και εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός κατ’ οίκον.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 1. Παροχή επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών και μέσων ατομικής προστασίας, όπως μάσκες, γάντια κ.τ.λ. και ενημέρωση των ωφελούμενων και των εργαζόμενων για την ασφαλή τους χρήση.
 2. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των ωφελούμενων στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων και των κανόνων ατομικής υγιεινής και την τήρηση των αποστάσεων.
 3. Κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσίας, εκπαίδευσης, θεραπείας προς τους ωφελούμενους, παιδιά ή ενήλικες με αναπηρία, από τον αρμόδιο συνοδό, εκπαιδευτή, θεραπευτή, ιατρό κ.α., είτε από διοικητικό προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Ωστόσο, η χρήση της μάσκας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προαιρετική, όπως π.χ. στις περιπτώσεις ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ή με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, κατόπιν σύστασης από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όταν είναι απαραίτητο να φαίνεται το πρόσωπο του εκπαιδευτή (π.χ. λογοθεραπεία) συνίσταται η χρήση ασπίδας προσώπου.
 4. Τοποθέτηση, όπου είναι εφικτό, πλέξιγκλας, με έμφαση στα τραπέζια εργασίας για τον ασφαλέστερο διαχωρισμό σε μικρές ομάδες.
 5. Τακτική και συχνή απολύμανση των δομών και των μέσων μεταφοράς, από εγκεκριμένα συνεργεία, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας: α) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CοV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» (ΑΔΑ: ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) και β) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ).
 6. Αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, ενώ όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ορθή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf) και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ).
 7. Τόσο για τα ΚΔΗΦ όσο και για τα ΚΔΑΠμεΑ, σε κάθε περίπτωση που ωφελούμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα ακολουθούνται πιστά οι από 5 Μαΐου 2020 Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε εκπαιδευτική μονάδα.
  Για τα ΚΔΗΦ την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω την έχει ο υπεύθυνος ιατρός, ενώ για τα ΚΔΑΠμεΑ ο Διευθυντής του Κέντρου.
  Τα ανωτέρω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που επιβάλλονται δυνάμει της υπ ́ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1647/Β’) «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας που λειτουργεί το ΚΔΑΠμεΑ/ΚΔΗΦ πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνει απαραίτητα για τη προστασία της υγείας και της ασφάλειας ωφελούμενων και προσωπικού.
  Τέλος, επισημαίνουμε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων, ο Διευθυντής του εκάστοτε φορέα, σε συνεργασία με την επιστημονική του ομάδα, δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση, με γνώμονα την προστασία της υγείας των ωφελούμενων και του προσωπικού και σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων και την ανακούφιση των οικογενειών των ωφελούμενων, για το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν, για τον περιορισμό ή την αποφυγή κάποιων εξ αυτών, καθώς και για τη συμμετοχή ή μη ορισμένων ωφελούμενων, κατά περίπτωση.
  Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα ΚΔΗΦ και ΚΔΑΠμεΑ που λειτουργούν ΝΠΔΔ εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στα εξης:

 1. Το άρθρο 36 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α ́/90).
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28237/05-05-2020 «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24343/10-04-2020 (Β ́/1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31-05-2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (ΦΕΚ 1699/Β ́)
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1739/Β ́)
 4. Τη με Α.Π. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο)
 5. Τη με Α.Π. Δ12α/Φ.29Γ.Π.οικ.13346/410/26-03-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 9ΕΠ246ΜΤΛΚ-ΡΑΗ)
 6. Τη με Α.Π. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.14948/449/10-04-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ58646ΜΤΛΚ-Λ10)
 7. Τις κατά την 20-05-2020 και 22-05-2020 συνεδριάσεις της Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
 8. Το με Α.Π. 239/07-05-2020 έγγραφο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ