Εγινε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις δραστηριότητες τουριστικής ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις που αναφέρεται σε πολλές αρμιδιότητες των ΟΤΑ.

Μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι ρυθμίσιες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι υθμίσεις για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας, ο αθορισμός του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών για εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια του κοινού στη θάλασσα, ο καθορισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου σε αιγιαλό, παραλία κ.λπ., οι κυρώσεις βραχυχρόνιας κατάληψης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων.

Οπως έχουμε γράψει και στο άρθρο παρουσίασης της αιτιολογικής έκθεσης υπάρχουν και πολλά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους στις δραστηρτιότητες τους όπως τουριστική αξιοποίηση δασικών εκτάσεων, τουριστικοί λιμένες, καταδυτικά πάρκα και ναυάγια, κατασκηνώσεις και πολλά άλλα.

Δείτε εδώ όλον τον νόμο