Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις την εποχή του COVID-19

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη Green Deal for Europe σε ένα πρόσφατο μήνυμα βίντεο της.
Όπως αναφέρεται στην έκδοση News Alert του Φεβρουαρίου, η Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη παρουσιάζει ένα πακέτο μέτρων που στοχεύουν να καταστήσουν την Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρο έως το 2050. Το μήνυμα της Προέδρου, περιλαμβάνει έκκληση προς τις δημόσιες αρχές να αποτελέσουν το παράδειγμα και θέτει την πρόθεση να εισαγάγουν μια περαιτέρω νομοθεσία και καθοδήγηση για το GPP (Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις).
Η αδιαμφισβήτητη κρίση που προκλήθηκε από το COVID-19 έχει διαταράξει όλη την καθημερινή και εργασιακή μας ζωή, αλλά καθώς οι περιορισμοί αρχίζουν να χαλαρώνουν, η von der Leyen αναδεικνύει την μοναδική ευκαιρία που έχουμε τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομίες μας και να τις κάνουμε πιο ανθεκτικές με μέτρα όπως η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οδήγηση καθαρών οχημάτων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και η αγορά βιώσιμων τροφίμων. Για το σκοπό αυτό, οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές ως εργαλείο για την ανοικοδόμηση μιας πιο πράσινης οικονομίας και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς.

Το COVID-19 έχει προκαλέσει στην Ευρώπη μια άνευ προηγουμένου κρίση, αλλά χάριν στο έργο των αφοσιωμένων εργαζομένων του δημόσιου τομέα και όλων εκείνων που διατηρούν σε λειτουργία τις βασικές υπηρεσίες, ανταπεξήλθαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις σε αυτήν την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επισημαίνει τους μηχανισμούς για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Όπου η εξαιρετική αύξηση της ζήτησης για ορισμένα προϊόντα και η διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού το καθιστούν αδύνατο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εντοπίσουν καινοτόμες λύσεις απευθείας με τους προμηθευτές, οι οποίες μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευκαιρίες.
Το Γραφείο Υποστήριξης GPP της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει διαθέσιμο για να υποστηρίξει κάθε αναθέτουσα αρχή με τις ερωτήσεις σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.


ΠΗΓΗ: GPP News Alert