Εγκύκλιος και απαίτηση της ΚΕΔΕ για την επιλογή προϊσταμένων

Την απαίτησή της να επανενεργοποιηθούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων κυρίως, ζητά με απόφασή της η ΚΕΔΕ ύστερα από εισήγηση του Α’ Αντιπροέδρου και Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου. Οπως τόνισε ο κ. Κυρίζογλου το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα Υπηρεσιακά συμβούλια εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό συνιστά όπως είπε χαρακτηριστικά Θεσμική αταξία
Έχει περάσει σημείωσε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τις πρώτες και τελευταίες Ολοκληρωμένες διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους δήμους με επιλογή από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εν συνεχεία τοποθέτηση του από το αρμόδιο όργανο που είναι ο δήμαρχος σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 3839/10.
Ο Α αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι έχουν ψηφιστεί διάφορες διατάξεις από τότε, η πραγματικότητα όμως είναι ότι όλοι οι προϊστάμενοι διευθύνσεων ή τμημάτων που αποκαλούνται αναπληρωτές δεν έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Υπογράμμισε δε ότι ο διευθυντής που είναι ο αρχαιότερος προϊστάμενος τμήματος μιας διεύθυνσης κρατάει και τμήμα και αναρωτήθηκε τι είδους εποπτεία μπορεί να ασκήσει ένας προϊστάμενος που θα έχει και το τμήμα του και ολόκληρη διεύθυνση
Ο κ. Κυρίζογλου σημείωσε ότι μπορεί αυτή η κατάσταση να βολεύει ορισμένους να παίζουνε με αυτές τι θέσεις αλλά δεν είναι καλό πράγμα αυτό και τόνισε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η αξιοκρατία και η τάξη με την λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και να κάνουν αιτήσεις όσοι θέλουν να κριθούν και εν συνεχεία να τοποθετηθούν.
Τέλος ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες με μια τροπολογία που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει την επανεκκίνηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων όμως σημείωσε παράλληλα ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο.
Ετσι η ΚΕΔΕ ομόφωνα ζητάει την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Την ίδια μέρα το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο: Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
Η εγκύκλιος έχει πάρει ΑΔΑ ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ και Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356 με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2020
Και με την ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΟΓΟΝ.
Η εγκύκλιος περιγράφει τα προσόντα και την μοριοδότηση για την επιλογή προϊσταμένων και σημειώνει ότι για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν.4690/2020 Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’άρθρο 159 του Υ.Κ. ενδεικτικά ορίζεται ως εξής:
Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία συγκρότησης 15.3.2019 λήγει στις 31.12.2020.
Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία συγκρότησης 15.1.2020 λήγει στις 31.12.2020.
Τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων καλούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων για όσες εκκρεμείς προκηρύξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στις Υπηρεσίες τους. Όσες προκηρύξεις εκδίδονται από τη δημοσίευση του ν.4674/2020 και εφεξής εκδίδονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020.
Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4674/2020), προβλέπονται επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία των κρίσεων
Κατεβάστε από εδώ την εγκύκλ
ιο.