Το ΦΕΚ για τα νέα έκτακτα μέτρα από 2 Νοεμβρίου

Τον Αριθμό Φύλλου 4829 Τέυχος Β’ 2 Νοεμβρίου 2020 πήρε η απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 για τα Εέκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με την οποία αναλύονται σε κάθε ένα από τα 2 πια επίπεδα που τηρούνται

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ