Οι εισηγήσεις της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση

Τις εισηγήσεις της ανάρτησε η ΚΕΔΕ στην ιστοσελίδα της για τον διάλογο που ξεκίνησε από την Κρήτη για την μεταρρύθμιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Κράτους Περιφερειών και Δήμων:

Εδώ θα βρείτε
Τα Οικονομικά των Δήμων την εποχή της πανδημίας του Γιάννη Μουράτογλου, Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΕ Αντιδήμαρχου Δήμου Έδεσσας
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.pdf

Εδώ θα βρείτε
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΘΕΣΜΙΚΑ.pdf

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση για τα Κοινωνικά Θέματα του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Δημάρχου Νεάπολης Συκεών κ. Σίμου Δανιηλίδη
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ.pdf

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Προέδρου της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Τσιάμη
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.pdf

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Γεώργιου Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΙΑΧ.-ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.pdf

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση της Επιτροπής Υποδομών https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΥΠΟΔΟΜΕΣ.pdf

Εδώ θα βρείτε την εισήγηση του Δημήτρη Καφαντάρη Γενικού Γραμματέα της ΚΕΔΕ, πρ. Δημάρχου Πύλου Νέστορος με θέμα:
«Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΕΙΣΗΓΗΣΗ-Δ.-Καφαντάρης-Ημερίδες-2020_Τελικό_συμπληρωμένο-2.pdf

Διαβάστε εδώ την εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου για την Συνεδριακή Διάσκεψη της Κρήτης
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΚΡΗΤΗ.doc

Δείτε εδώ το video που προβλήθηκε στην διάσκεψη