Συνεργασία της DOTSOFT με την Περιφέρεια Κρήτης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Περιφέρεια Κρήτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη υβριδικού, πληροφοριακού συστήματος λειτουργικής διαχείρισης στοιχείων, δεδομένων και ψηφιοποιημένου υλικού, για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και ειδικότερα:

• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών – γεωχωρικών /περιγραφικών δεδομένων (θέσεις, τοπογραφικά, χάρτες, λειτουργίες) και δυνατότητα απεικόνισης σε web-based πλατφόρμα.
• Ανάπτυξη εύχρηστης εφαρμογής (πληροφοριακού συστήματος) για την καταχώρηση και διαχείριση περιεχομένου, στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριακού υλικού με λειτουργικές φόρμες για τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ.
• Δυνατότητα επεκτασιμότητας (διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, αναλόγως των αναγκών και πρόβλεψη για υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επόμενη φάση)

Οι λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν θα αξιοποιηθούν στα Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.