Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 2021-2027: Περισσότεροι πόροι για Έρευνα, Εκπαίδευση, Αδελφοποιήσεις Πόλεων και Υγεία

Η πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διασφαλίζει 1,8 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2021- 2027, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό που έχει διατεθεί ποτέ από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, 10 ευρωπαϊκά προγράμματα που καλύπτουν τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των αδελφοποιήσεων πόλεων, της υγείας, της ανάπτυξης, της έρευνας, της ασφάλειας, και της διεθνούς συνεργασίας γίνονται αποδέκτες συνολικά 15 δισ. ευρώ παραπάνω από το ποσό που είχε αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

 Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: 4 δισ. ευρώ (συνολικά 79,9 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Πρόγραμμα Erasmus+: 2,2 δισ. ευρώ (συνολικά 23,4 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Πρόγραμμα EU4Health: 3,4 δισ. ευρώ (συνολικά 5,07 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων: 1 δισ. Ευρώ (συνολικά 6,5 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex): 0,5 δισ. ευρώ (συνολικά 5,6 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα, Αξίες»: 0,8 δισ. ευρώ (συνολικά 1,6 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: 0,6 δισ. ευρώ (συνολικά 2,2 δισ. Ευρώ σε τιμές 2018).

 Ταμείο InvestEU: 1 δισ. ευρώ (συνολικά 3,8 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ): 1 δισ. ευρώ (συνολικά 71,8 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

 Ανθρωπιστική βοήθεια: 0,5 δισ. ευρώ (συνολικά 10,26 δισ. ευρώ σε τιμές 2018).

Με τα στοιχεία αυτά, ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU θα συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19 — μιας Ευρώπης πιο πράσινης, πιο ψηφιακής, πιο ανθεκτικής, και καλύτερα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες και στις επερχόμενες προκλήσεις.

Του Αντώνη Καρβούνη