Σε Ήπειρο και ∆υτική Μακεδονία συνεχίστηκαν διαδικτυακά οι Συνεδριακές ∆ιασκέψεις της Κ.Ε.∆.Ε.

??????????

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 7η υβριδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συνεδριακή ∆ιαδικασία της ΚΕ∆Ε με ψηφιακούς «οικοδεσπότες» τις ΠΕ∆ Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας.
Στη ∆ιάσκεψη πήραν μέρος 65 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη των ΠΕ∆.

Την ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο Ανάκαμψης επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι χρειάζεται να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προνομιακό περιβάλλον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μπορεί να ‘χωρέσει’ περισσότερη Αυτοδιοίκηση. Το καλοκαίρι η ΚΕ∆Ε είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε οι ∆ήμοι να βοηθήσουν να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για την χώρα.
Παράλληλα έθεσε και πάλι το θέμα της άμεσης συμμετοχής των ∆ήμων στο σχεδιασμό και υλοποίηση του νέα ΕΣΠΑ, τόσο στο κομμάτι των ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ όσο και (αυτονόητα) στο κομμάτι των «έξυπνων πόλεων».
«Συνεχίζουμε θεωρώντας δεδομένη τη συμμετοχή μας, πολύ πιο ενεργά στο αναπτυξιακό μοντέλο, και όχι ως ‘διακοσμητικά’ στις Επιτροπές παρακολούθησης των ΕΣΠΑ θα μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε χρήματα για τους ∆ήμους μας», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας, ∆ημήτρης Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη για μετάβαση σε μια νέα εποχή και μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη μετάβαση αυτή η ΚΕ∆Ε θα έχει σημαντικό ρόλο, προβάλλοντας τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις σε όλα τα νομοσχέδια αλλά και τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία, που ετοιμάζει η Κυβέρνηση. Οι αλλαγές που τέθηκαν σε διαβούλευση και επεξεργάζονται οι Επιτροπές της ΚΕ∆Ε και αφορούν το νόμο που θα αντικαταστήσει τον 4412, είναι ένα βήμα μπροστά για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στη λειτουργία των ∆ήμων.

Για την έκθεση Πισαρίδη ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε τα βασικά της σημεία με σημαντικότερο ότι αναγνωρίζεται πως η Τ.Α στην Ελλάδα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και μειωμένους πόρους σε σχέση με ό,τι επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ενημέρωσε τους συνέδρους για την συνεχή επικοινωνία του ίδιου και της ΚΕ∆Ε με τον Υπ. Εσωτερικών για την δικαιότερη κατανομή των έργων που θα ενταχθούν στο «Αντώνης Τρίτσης» ώστε κανείς μικρός ∆ήμος να μην μείνει εκτός του προγράμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει προταθεί να μπει πλαφόν ανά ∆ήμο στα έργα.
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η ΚΕ∆Ε έχουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή ισχυρό λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών που μας αφορούν και θα μας κάνουν πιο δυνατούς και άρα πιο χρήσιμους στους πολίτες μας.

Οι επιβεβλημένες αλλαγές τόσο στα κριτήρια της χρηματοδότησης, όσο και στη διαμόρφωση του νέου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», οι προτάσεις μας προς το Υπ. Εσωτερικών για την κατάρτιση του νέου νόμου για την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση που θα ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες και τους πόρους που θα έρθουν στους ∆ήμους, οι επιβεβλημένες αλλαγές στον εκλογικό νόμο και οι αλλαγές στην καταστατική θέση των αιρετών είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε γίνουμε πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί. Και πιο ισχυροί ∆ήμοι σημαίνει πιο ισχυρές τοπικές κοινωνίες, πιο ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Χρήστος Ντακαλέτσης, Πρόεδρος ΠΕ∆ Ηπείρου, ∆ήμαρχος ∆ωδώνης
Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Κράτος, τις Περιφέρειες και τους ∆ήμους, είναι βασική προϋπόθεση για το νέο παραγωγικό μοντέλο διοίκησης. Γι’ αυτό απαιτείται θεσμοθέτηση κανόνων και διαβαθμιδική συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης με σαφή διαχωρισμό και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων ώστε να αποφευχθεί η αλληλοκάλυψη, τόνισε ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Ηπείρου και επεσήμανε την ανάγκη μεταφοράς πόρων και προσωπικού για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η Τ.Α.

Έδωσε έμφαση στην ανάγκη νέων κριτηρίων στην κατανομή των ΚΑΠ με νέα κριτήρια αλλά και στον διακριτό ρόλο που πρέπει να έχουν οι ∆ήμοι στη διαχείριση κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ. Επίσης ανέφερε την ανάγκη τόνωσης του αγροτικού τομέα με ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και στελέχωση των υπηρεσιών.
Τέλος αναφέρθηκε στο πρόβλημα ορεινών ∆ήμων στους οποίους κλείνουν υποκαταστήματα Τραπεζών με όλα τα προβλήματα που δημιουργούν σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές.
(ολόκληρη η εισήγηση του κ. Ντακαλέτση στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε)

Γιώργος ∆ασταμάνης, Πρόεδρος ΠΕ∆ ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ήμαρχοςΓρεβενών
Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ ∆υτικής Μακεδονίας και ∆ήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος ∆ασταμάνης τόνισε τις ιδιαίτερες συνθήκες ανεργίας που επικρατούν στην ∆υτική Μακεδονία και στα προβλήματα που θα φέρει και η προγραμματισμένη απολιγνιτοποίηση της περιοχής προτείνοντας ρήτρες ανάπτυξης και άλλες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το μέγα αυτό πρόβλημα. Ανέφερε επίσης ότι η έμπρακτη ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, του πανεπιστήμιου ∆υτικής Μακεδονίας για έρευνα και καινοτομία, του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της πράσινης ανάπτυξης με την ύπαρξη των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν κρίσιμα ακόμη ζητήματα που χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας από την Κυβέρνηση καθώς αποτελούν τις εναλλακτικές διόδους της τοπικής οικονομίας στην εποχή μετά τον λιγνίτη.
(ολόκληρη η εισήγηση του κ. ∆ασταμάνη στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε)

Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών: Από 1-1-2021 η δεύτερη
φάση του «Α. Τρίτσης».
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος στην εισήγησή του τόνισε ότι πρέπει σε κάθε ∆ήμο, ακόμη και τον πιο απομακρυσμένο, να συνεχιστεί η στήριξη στις τοπικές κοινωνίες και η συμβολή στην τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό, την ώρα που οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.
Την ίδια ώρα ο Υπουργός, ανέφερε την συνεργασία με την ΚΕ∆Ε για τις αλλαγές που διαμορφώνονται στο νέο νομοσχεδίο που θα αφορά στην Τ.Α. και κάλεσε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την συμμετοχή των ∆ήμων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» επισημαίνοντας ότι με το κλείσιμο του προγράμματος στις 31/12 αμέσως θα τεθεί σε ισχύ, από την 1/1/21 η δεύτερη φάση, όπως ζητούν ΚΕ∆Ε και πολλοί ∆ήμοι.
Τέλος ανακοίνωσε την ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης» παλαιότερων έργων που δεν είχαν προχωρήσει:
3 έργα, ύψους 4 εκατ. ευρώ στους ∆ήμους ∆εκάτης και Αμύνταιο
2 έργα, ύψους 7,3 εκατ. ευρώ για το ∆ήμο Κόνιτσας (ύδρευση) και τον ∆ήμο Ηγουμενίτσας (αντιπλημμυρικά στο ρέμα Ξηροποτάμου)

Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός Εσωτερικών: Νέα χρηματοδότηση των ∆ήμων με βάση τις πραγματικές απώλειες λόγω πανδημίας
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος δήλωσε ότι μετά την έκτακτη επιχορήγηση των 50 εκατ. Ευρώ που δόθηκε στους ∆ήμους, μετά τις γιορτές και αφού κλείσουν οι προϋπολογισμοί, θα γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος των απωλειών κάθε ∆ήμου από τα μέτρα λόγω και της πανδημίας. Στην νέα κατανομή της έκτακτης αυτής βοήθειας θα συνυπολογιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ∆ήμου (ορεινός, νησιωτικός, τουριστικός) ώστε να κατανεμηθεί δίκαια με βάση τις πραγματικές απώλειες η νέα χρηματοδοτική ενίσχυση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές του εκλογικού νόμου που θα αφορούν στην Τ.Α. που θα συμβάλλουν και στην κυβερνησιμότητα αλλά και στον διαχωρισμό τους από τις Ευρωεκλογές. Μάλιστα ανέφερε ότι η καταθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται τρεις μήνες πριν τις Αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνονται Οκτώβριο ώστε να υπάρχει και προεκλογικός χρόνος για γόνιμο διάλογο αλλά και διαφάνεια.

Θόδωρος Καράογλου, Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης, Θόδωρος Καράογλου δήλωσε ότι «Το παρελθόν είναι η ιστορία μας, το μέλλον είναι επιλογή μας αναδεικνύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής της πατρίδας μας». Αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των ∆ήμων λόγω της πανδημίας αλλά και στον διάλογο με την Αυτοδιοίκηση που με τις προτάσεις της θα πάρει μέρος στα νομοσχέδια που καταρτίζονται και θα αλλάξουν το ρόλο και τη θέση της σε μια σύγχρονη Ελλάδα με ένα κράτος πιο φιλικό και αποτελεσματικό για τον πολίτη.

Ηλίας Γιάτσιος, Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης προγράμματος «Αντώνης Τριτσής»
Ο κ. Γιάτσιος στην παρέμβασή του τόνισε τη συνεργασία της Επιτροπής Αξιολόγησης με την ΚΕ∆Ε και τον Πρόεδρό της, ώστε να λυθούν γραφειοκρατικά προβλήματα που θα δημιουργούσαν ∆ήμους πολλών ταχυτήτων.
Για την τεχνική υποστήριξη είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους, 50 μηχανικοί θα είναι στη διάθεση της ΕΕΤΑΑ για να βοηθήσουν κυρίως τους ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήμους. Οι 44 θα είναι στην Αθήνα και οι 6 σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είπε ακόμη ότι θα υπάρχουν και 10 αποσπάσεις μηχανικών για σωστή διασπορά σε όλη την Ελλάδα.
Επίσης ενημέρωσε τους συνέδρους ότι άνοιξε το μητρώο μηχανικών που έχει ήδη 2000 μηχανικούς αλλά και ότι θα παραμείνει ανοιχτό για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» θα διατίθεται μηχανικός σε συνεργασία με κάθε ∆ήμο ως επιμετρητή/επιβλέποντα με αμοιβή στο 1.5% του προϋπολογισμού του έργου από εξασφαλισμένους πόρους. Για μικρότερους, ορεινούς και νησιωτικούς ∆ήμους, ο κ Γιάτσιος ανέφερε ότι σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και το μητρώο μηχανικών θα γίνονται μελέτες με πόρους που θα εξασφαλιστούν ή αν κάποιοι ∆ήμοι το επιθυμούν με ίδιους πόρους.
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε, στην ενότητα των συνεδριακών διασκέψεων, έχουν αναρτηθεί οι εισηγήσεις του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρη Παπαστεργίου και των Επιτροπών της ΚΕ∆Ε.
∆είτε στο κανάλι της ΚΕ∆Ε στο Youtube το βίντεο όλης της διάσκεψης