Ανασκόπηση της εβδομάδας 23-29/11/2020

41 Δήμοι εντάσσονται στο myKEPlive
Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη σκιά του “δεύτερου κύματος” του covid
Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές του 4412
Σχέδιο με τέσσερις άξονες για να γίνει η ηλεκτροκίνηση καθημερινότητα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 2021-2027: Περισσότεροι πόροι για Έρευνα, Εκπαίδευση, Αδελφοποιήσεις Πόλεων και Υγεία
Κατατέθηκε το χωροταξικό πολεοδομικό στη Βουλή
Πως κατανέμονται μεταξύ των δήμων τα 50 εκατομμύρια για τον κορονοϊό
Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 συνεχίζονται οι Συνεδριακές Διασκέψεις της ΚΕΔΕ
Τι προσφέρουν οι δήμοι για την κρίση του κορονοϊού;
Η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση παλεύει την απλοποίηση των διαδικασίων
Τι αλλάζει στον 4412 με το νέο νομοσχέδιο
Τι πρέπει να κάνουν οι δήμοι για το Εθνικό Μητρώου Διαδικασιών
Σε Ήπειρο και ∆υτική Μακεδονία συνεχίστηκαν διαδικτυακά οι Συνεδριακές ∆ιασκέψεις της Κ.Ε.∆.Ε.