Η Ε.Ε. προωθεί την Silver Economy στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει σημαντικά ποσά για την χρηματοδότηση καινοτόμων προμηθειών που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους. Χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της λεγόμενης SILVER ECONOMY. (To silver βγαίνει από το χρήμα των μαλλιών των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας).
Οι τοπικές αυτοδιοίκήσεις έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν μια αγορά με καινοτόμα προϊόντα αγοράζοντας αγαθά ή υπηρεσίες από εταιρείες (επίσης γνωστές ως δημόσιες συμβάσεις), οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τους στόχους. Η χρήση καινοτόμων προμηθειών μπορεί πράγματι να οδηγήσει τις πόλεις να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για μικρότερες καινοτόμες ΜΜΕ οι οποίες είναι καλά πλασαρισμένες στην παροχή αυτών των τύπων προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τους δήμους της Ευρώπης το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των αναγκών φροντίδας τα επόμενα χρόνια θα είναι κυρίαρχο.

Για να γίνει αυτό, οι πόλεις χρειάζονται οικονομική υποστήριξη, καθώς αυτού του τύπου οι συμβάσεις με κοινωνικά κριτήρια και προδιαγραφές, μπορεί συχνά να έχει υψηλότερο κόστος από τις παραδοσιακές προμήθειες.

Σε αυτό το case study, εξετάζονται ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα και ευκαιρίες καινοτόμων συμβάσεων για επαγγελματίες αστικών συμβάσεων, που εκδόθηκαν από τη Δράση 3 της Σύμπραξης για Καινοτόμες και Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις.

SILVER: Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics

Το project SILVER αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα μιας καινοτόμου προσέγγισης προμηθειών για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και αναγκών διακυβέρνησης.

Το project SILVER αναζητά νέες τεχνολογίες για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους στην καθημερινή τους ζωή. Με τη χρήση της ρομποτικής ή άλλων σχετικών τεχνολογιών, οι ηλικιωμένοι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι, ακόμη και αν έχουν σωματικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Το έργο συνδέεται με τις καινοτόμες προμήθειες καθώς αναζητούνται νέες τεχνολογίες και λύσεις χρησιμοποιώντας μια διαδικασία προ-εμπορικών προμηθειών Pre-Commercial Procurement (PCP) process (PCP). Στην Ευρώπη, το PCP υπήρξε (μέχρι τώρα) ένα ελάχιστα αξιοποιημένο εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας.

Ως αποτέλεσμα αυτού του επιτυχημένου έργου, δημόσιοι οργανισμοί σε συμμετέχουσες χώρες (Δανία, Φινλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία και τα εργαλεία PCP και τα χρησιμοποίησαν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Μέχρι φέτος, οι νέες λύσεις που εφαρμόζονται αναμένεται να καταστήσουν δυνατή τη φροντίδα για 10% περισσότερους οφελούμενους με τον ίδιο αριθμό φροντιστών.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι πόλεις με καινοτόμες προμήθειες:

Η Ευρωπαϊκή Βοήθεια για τις Συμβάσεις Καινοτομίας (EAfIP)
προσφέρει δωρεάν τεχνική και νομική βοήθεια σε προμηθευτές δημόσιων συμβάσεων, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση προμηθειών καινοτομίας με λύσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών). Η υπηρεσία προωθεί επίσης καλές πρακτικές και ενισχύει τον αντίκτυπο που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση των προμηθειών καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη.
Ο διαγωνισμός SELECT for Cities βασίζεται στην υπόθεση ότι οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν νέες μεθόδους, τεχνολογία και εργαλεία για την προώθηση ανοικτής καινοτομίας για την επίλυση προκλήσεων, τη δημιουργία αξίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους και για να γίνουν «έξυπνες πόλεις»