Ανασκόπηση της εβδομάδας από 7-13/12/2020

65 επιστήμονες κατά του νομοσχέδιου για την ανακύκλωση
Παρατηρήσεις ΕΜΠ και Βλαστού επί του νομοσχεδίου για τα ΣΒΑΚ
225 ∆ήμοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση
Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές των κάδων
Στη δημοσιότητα η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025
Τροπολογίες για ναούς, κατασκευές σε δάση, ΣΜΑ και εισφορά σε γη
Η Ε.Ε. προωθεί την Silver Economy στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
10η Συνεδριακή Διάσκεψη ΚΕΔΕ με ΠΕΔ Αττικής
9η Συνεδριακή Διάσκεψη ΚΕΔΕ με τις ΠΕΔ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Συνεχίζεται η απεργία από τις επιτροπές αναθέσεων μέχρι 31/12
Αλλάζει το τοπίο της κινητικότητας στους Δήμους
Με την Αττική ολοκληρώθηκαν οι τηλεδιασκέψεις ΚΕΔΕ με ΠΕΔ
Ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Από το κινητό μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στο Δημόσιο