Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας

Εγκρίθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής έγκρισης αυτού. Η αναθεώρηση του προγενέστερου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αλλαγές στη διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας, τις διαφοροποιημένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο της κρίσης, καθώς και τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, δήλωσε:

«Η αναθεώρηση του παρωχημένου -εγκεκριμένου πριν από 17 χρόνια- Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Δυτικής Ελλάδας, θέτει στέρεες βάσεις για την ανάδειξή της σε πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο εκσυγχρονισμός κρίσιμων τομέων της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στους οποίους η Περιφέρεια έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και η στήριξη αναδυόμενων κλάδων όπως ο τουρισμός, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Νέες τεχνολογίες και καινοτομία μπορούν επίσης να πρωταγωνιστήσουν στο “αύριο” της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χάρη στις υποδομές και το δυναμικό του Πανεπιστημίου, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και των ερευνητικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, προσελκύοντας σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες».

Με το αναθεωρημένο ΠΧΠ Δυτικής Ελλάδας καθορίζονται οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας κατά την επόμενη 15ετία με βάση ορισμένες προτεραιότητες αιχμής:

· Αύξηση του πρωτογενούς τομέα.
· Αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού.
· Προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της κοινωνίας της πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών.
· Επέκταση και ποιοτική ανασυγκρότηση του τουριστικού τομέα Προστασία/ διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών.
· Βιώσιμη αξιοποίηση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών (περιοχές Natura, υγρότοποι Ramsar, εθνικά πάρκα κ.λπ.).
· Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού, του ορυκτού πλούτου, των ΑΠΕ, των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και του υδάτινου δυναμικού.
· Ανάδειξη και παραγωγική αξιοποίηση των διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής σημασία τοπίων της ΠΔΕ.
· Αύξηση και επέκταση των οργανωμένων υποδοχέων και των εδαφικών εκτάσεων του δευτερογενούς τομέα.
· Σταδιακή ανακοπή των εντεινόμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και
· Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου και μεταφορών, μέσω της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων μεταφορών, σε προωθητική δραστηριότητα για την ευρύτερη περιοχή των Πατρών και δευτερευόντως για το τρίπολο Πλατυγιάλι- Αγρίνιο- Μεσολόγγι/ Αιτωλικό, ώστε να δημιουργηθεί μια ουσιαστική Νότια Δυτική Πύλη της Χώρας.

Στρατηγικός στόχος του νέου ΠΧΠ είναι η αναβάθμιση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε:

  • Κεντρική περιοχή ανάπτυξης στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και Νότιας Δυτικής Πύλης της χώρας προς την Κεντρική Μεσόγειο και την ΕΕ, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την Περιφέρεια Ηπείρου που αποτελεί τη Βόρεια Δυτική Πύλη
  • Κόμβο συνδυασμένων διεθνών μεταφορών και κέντρου ανάπτυξης νέων τεχνολογιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Διεθνή πολιτιστικό προορισμό με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία-Αρχαία Ήλιδα-Επικούρειο Απόλλωνα και σε δεύτερο βαθμό στο τρίπολο Ιερά Πόλη Μεσολογγίου-Θέρμο-Ναύπακτος σε δικτύωση με άλλους διεθνούς σημασίας πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμού της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας, όπως η Επίδαυρος, οι Μυκήνες, οι Δελφοί και η Δωδώνη
  • Ενεργειακό παραγωγικό πόλο με αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, του υδάτινου δυναμικού και των ΑΠΕ και
  • Περιοχή σύγκλισης έξι διευρωπαϊκών διαδρόμων ανάπτυξης.