Γίνε τοπικός πρεσβευτής του Συμφώνου για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επίσημα το Σύμφωνο για το Κλίμα
Μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί άτομα, κοινότητες και οργανισμούς να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Ως σώμα διαβούλευσης των Δήμων και των Περιφερειών της ΕΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (ΕτΠ) δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στο Σύμφωνο για το Κλίμα, ξεκινώντας με την προώθηση των στόχων του και την ενίσχυση της συμμετοχής, ιδίως από τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια συμμετοχική πλατφόρμα για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Το Σύμφωνο για το Κλίμα ξεκίνησε υπό την ηγεσία του Frans Timmermans, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ξεκινώντας τη συνεδρίαση, ο κ. Timmermans είπε χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς έχουμε σήμερα πια, ένα εμβόλιο που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία COVID-19, αλλά για την κρίση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, δεν υπάρχει εμβόλιο. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα θα συγκεντρώσει όλους όσους θέλουν να αναλάβουν δράση για τον πλανήτη μας. Με το Σύμφωνο, θέλουμε να βοηθήσουμε όλους στην Ευρώπη να αναλάβουν δράση στην καθημερινή τους ζωή, να δώσουν σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση και να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναλάβει δράση και ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει “.

Το Σύμφωνο για το Κλίμα θα προσφέρει ένα χώρο για τους πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι ώστε αυτοί να συνδεθούν, να αναπτύξουν συλλογικά και να εφαρμόσουν μικρές ή μεγάλες κλιματικές λύσεις. Οι δύο κύριοι στόχοι του είναι η ανάπτυξη και η διάδοση της ευαισθητοποίησης και η υποστήριξη των δράσεων για το κλίμα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Rafał Trzaskowski (PL / EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για το Σύμφωνο για το Κλίμα, μίλησε στην επίσημη εκδήλωση έναρξης λέγοντας: “Για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα, οι πόλεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της κλιματικής δράσης. Όχι μόνο γιατί οι πόλεις είναι καταναλωτές βαριάς ενέργειας και είναι υπεύθυνοι για το 70 έως 80% των παγκόσμιων εκπομπών, αλλά επειδή στο επίπεδο της πόλης εμπλέκονται οι πολίτες στη δράση για το κλίμα. Το Σύμφωνο για το Κλίμα είναι η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό κίνημα που υποστηρίζει, ενθαρρύνει και αναγνωρίζει μεμονωμένα επιτεύγματα για το κλίμα. Μαζί με τα πανευρωπαϊκά έργα που επιταχύνουν την κλιματική δράση τοπικά, χρειαζόμαστε οι πολίτες να μπουν και αυτοί στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Η Πράσινη Συμφωνία σήμερα δρα χωρίς τους πολίτες και σε μη τοπικό επίπεδο. “

Συγκεκριμένοι τρόποι συμμετοχής στο Σύμφωνο για το Κλίμα είναι:

Γίνε Πρεσβευτής του Συμφώνου για το Κλίμα (ανοιχτό σε κάθε άτομα)
Αναλαβε μια φιλική προς το κλίμα δράση και δεσμεύου (άτομα ή συλλογικές)
Καταχώρησε μια εκδήλωση μέσω δορυφόρου (άτομα ή οργανισμοί που επιθυμούν να μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις).

Για να υποστηρίξει το δίκτυο των Πρεσβευτών του Συμφώνου για το Κλίμα, η ΕτΠ απηύθυνε πρόσκληση προς τα μέλη της να γίνουν CoR Climate Pact Ambassadors.
Αυτά θα προωθήσουν ενεργά τις διάφορες πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας στις δικές τους περιοχές και τους δήμους μέσω πολιτικών δραστηριοτήτων και βέλτιστων πρακτικών και θα παρέχουν περιοδικά reports σχετικά με την τοπική αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ. Οι Πρέσβεις του Συμφώνου για το Κλίμα της ΕτΠ θα είναι μέρος του ευρύτερου δικτύου που εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του CoR 4 Climate Pact Roject, η ΕτΠ θα υποστηρίξει επίσης τους Πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα, στη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για το κλίμα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Rafał Trzaskowski (PL / EPP) είναι ένας από τους πρώτους πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα της ΕτΠ.

Η αρχική φάση του Συμφώνου για το Κλίμα θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις για «Πράσινες περιοχές», τις «Πράσινες μεταφορές», τα «Πράσινα κτίρια» και τις «Πράσινες δεξιότητες».

Το Σύμφωνο για το Κλίμα πρόκειται να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου σε άλλους τομείς, όπως η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η ποιότητα των εδαφών, η υγιεινή και η βιώσιμη διατροφή, οι ωκεανοί και οι αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Το Σύμφωνο για το Κλίμα έχει ανοιχτή εντολή και το πεδίο εφαρμογής του θα εξελιχθεί με βάση τις ιδέες και τις συνεισφορές των ανθρώπων και των οργανώσεων που γίνονται μέρος αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για το Σύμφωνο για το Κλίμα στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Γενικές πληροφορίες

Για μέλη και αναπληρωτές της ΕτΠ που επιθυμούν να γίνουν Πρέσβεις της ΕτΠ για το Σύμφωνο για το Κλίμα, κάντε κλικ εδώ (προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2021)
Επισκεφθείτε το site του Συμφώνου για το Κλίμα εδώ.
Αποκτήστε πρόσβαση στη νέα πύλη του Συμφώνου για το Κλίμα της ΕτΠ εδώ και στην πύλη Green Deal Going Local (GDGL) εδώ.

Ανακαλύψτε εδώ τον διαδικτυακό χάρτη της ΕτΠ με 200 βέλτιστες πρακτικές που δείχνουν πώς οι Δήμοι και οι Περιφέρειες διαχέουν ήδη το Green Deal τοπικά.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την τελευταία συνέντευξη με τον δήμαρχο της Βαρσοβίας Rafał Trzaskowski (PL / EPP), εισηγητή της γνωμοδότησης της ΕτΠ για το Σύμφωνο για το Κλίμα.