Σε διαβούλευση η εθνική στρατηγική δημοσίων συμβάσεων 2021-2025

Τέθηκε σε διαβούλευση το προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-2025. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 31/12/2020.

Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τον Ιανουάριο του 2017 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της Τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής (2016-2020), σε συνέχεια σχετικής πρότασης που κατάρτισε και κατέθεσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Σήμερα και πριν τη λήξη του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του εγκριθέντος ως άνω Σχεδίου, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καταθέτει προς διαβούλευση αναμορφωμένο προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-2025. Το Προσχέδιο αυτό προέκυψε μετά από μία σειρά συντονισμένων εργασιών και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των εμπλεκομένων Υπουργείων και δομήθηκε, κατά το πρότυπο του Τρέχοντος, επί τεσσάρων πυλώνων που συνέχονται με:
το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
τις ψηφιακά πλήρεις και ολοκληρωμένες διαδικασίες,
τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους και την υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων και
τη διακυβέρνηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω Πυλώνες εξειδικεύονται σε πρώτο ή/και δεύτερο επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων και οι στρατηγικές κατευθύνσεις, περαιτέρω, σε δράσεις.

Στο παρόν παραδοτέο περιλαμβάνονται 89 συνολικά δράσεις, για τις οποίες, στην παρούσα φάση, δεν έχει γίνει αυστηρός χρονοπρογραμματισμός, δεδομένου ότι αυτός θα προσδιοριστεί κατά το στάδιο της οριστικοποίησης του Σχεδίου, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση του σχεδίου θα διαρκέσει έως την 31/12/2020.
Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στην σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ μπορείτε να βρείτε το προσχέδιο
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-eaadhsy/m-diavouleuseis/583-diavoulefsi-epi-tou-proschediou-schediou-drasis-tis-neas-ethnikis-stratigikis-dimosion-symvaseon-2021-2025