Ομάδα υποστήριξης της ΜΟΔ για τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου

Η ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο της υποστήριξης της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, ολοκλήρωσε πρόσφατα την σύσταση και στελέχωση Ειδικής Ομάδας Υποστήριξης για τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου. Η Ομάδα Υποστήριξης της ΜΟΔ θα υποστηρίξει το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και θα βοηθήσει στον σχεδιασμό δράσεων, έκδοση προσκλήσεων, ένταξη έργων, παρακολούθηση υλοποίησης, αλλά και τον ορθό έλεγχο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πράσινου Ταμείου την Τρίτη 22/12/20 παρουσία του Προέδρου της ΜΟΔ κ. Γ. Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου κ. Στ. Σταθόπουλος χαρακτηριστικά ανέφερε: «Χαιρετίζουμε τη συγκρότηση της Ομάδας της ΜΟΔ για το Πράσινο Ταμείο η οποία ευελπιστούμε ότι θα δώσει νέα, πολύτιμη, ώθηση στις δράσεις μας. Ευχόμαστε στα στελέχη της κάθε επιτυχία στο έργο τους». Με την σειρά του, ο Πρόεδρος της ΜΟΔ είπε: «Στόχος της ΜΟΔ είναι να στέκεται στο πλευρό της δημόσιας διοίκησης ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στον αγώνα των εθνικών αρχών για επιτάχυνση της ανάπτυξης στη χώρα. Εύχομαι στα στελέχη της Ομάδας καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα και είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στις δράσεις του Πράσινου Ταμείου».

Η ΜΟΔ ΑΕ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Αποστολή της είναι η επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.