Ευκαιρία ανάπτυξης για την Δια Βίου Μάθηση μέσω των δήμων

Δυστυχώς στην Ελλάδα μόνο το 4% του πληθυσμού συμμετέχει στην Δια Βίου Μάθηση και κατατάσσει την χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης.
Η επίδοση αυτή οφείλεται βασικά στην μεγάλη διαστρεύλωση που διαμορφώθηκε από τους περισσότερους δήμους που ανέλαβαν να διαχύσουν τα προγράμματα στις τοπικές κοινωνίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων απευθύνθηκε στις μεγάλες ηλικίες συνταξιούχων ή ανέπτυξαν προγράμματα τέχνης και πολιτισμού εντελώς δευτερεύουσας σημασίας.
Το πρόγραμμα όμως «Δια Βίου Μάθηση» έχει βασικό στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων και την προσαρμογή στις ραγδαίες τεχνολογικές και εργασιακές εξελίξεις βασικά για τον ενεργό πληθυσμό. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η ανάγκη καταπολέμησης του ψηφιακού αναλαλφαβιτισμου των μεγάλων ηλικιών, όπως και η ένταξη μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων αλλά σε προγράμματα σαφώς διαχωρισμένα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μεγάλης εγκατάλειψης που παρουσιάστηκε από ηλικιακές ομάδες 25-50 που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τον χειρισμό του διαδικτύου, αλλά εντάχθηκαν σε τμήματα όπου η πλειοψηφία των μαθητών ήταν άνω των 70 και έμεινε χαρακτηριστική η φράση: έπρεπε να μάθουν «τι είναι το ποντίκι».

Οι συνθήκες όμως που έχει διαμορφώσει ο κορονοϊός αποτελούν μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης των προγραμμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι πολίτες έχουν επιπλέον ελεύθερο χρόνο και επιπλέον ανάγκη δημιουργικής επικοινωνίας. Επίσης οι πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει εύχρηστες. Μια πρακτική που θα μείνει και μετά την επιδημία αφού αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα και την δυνατότητα αυξημένων συμμετοχών.

Οι στόχοι του Δια Βίου Μάθηση όπως ορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση που το χρηματοδοτεί απευθύνονται βασικά στον ενεργό πληθυσμό και όχι σε συνταξιούχους (χωρίς βέβαια να τους αποκλείουν) και είναι οι εξής:
Η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
η σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,
η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
η συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
η ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
η διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
η ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασικό εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω της επιχειρηματικότητας. Επίσης προσβλέπει στην ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Οι Δήμοι αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τοπικά τα προγράμματα και για αυτό υποστηίσζονται στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές),
στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α)Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.
β)Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Το myota έκανε ένα ρεπορτάζ καλών πρακτικών και συνέλεξε διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή από τους δήμους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
Οινοποιία
Ελαιοπαραγωγή
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
Κοπτική ραπτική
Οικιακή μελισσοκομία
Εργαστήρι μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές
Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
Γεωργία και Φυσικοί Πόροι

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
Αστικοί λαχανόκηποι
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες
Αθλητισμός και διατροφή

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
Δημιουργία Ιστοσελίδας
Ηλεκτρονική εφημερίδα
Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
Βελτιώνω την ορθογραφία μου
Σύνταξη εγγράφων – φορμών
Αγγλικά για το χώρο εργασίας
Αγγλικά για τον τουρισμό
Γαλλικά για τον τουρισμό
Γερμανικά για τον τουρισμό
Ιταλικά για τον τουρισμό
Ισπανικά για τον τουρισμό
Ρωσικά για τον τουρισμό
Κινεζικά για τον τουρισμό
Τουρκικά για τον τουρισμό
Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)
Σχολές Γονέων
Σχολές Γονέων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Ιστορία της Τέχνης
Εικαστικό Εργαστήρι
Φωτογραφία
Κινηματογράφος
Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο
Θεατρικό Εργαστήρι
Εργαστήρι μουσικής
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τοπική Ιστορία
Εργαστήρι Ξυλογλυπτικής
Animation
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω
Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125Ω
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175Ω
Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25Ω
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50Ω
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50Ω\