H Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης χαιρετίζει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση NAT-VII/005 που εξέδωσε η 141η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο: η τοπική και περιφερειακή διάσταση», η Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:

 χαιρετίζει θερμά τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία μαζί με τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030», βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι απολύτως αναγκαία για να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Επισημαίνει ότι οι εν λόγω δύο στρατηγικές πρέπει να συνδυαστούν πλήρως προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις των συστημάτων τροφίμων στο κλίμα, το βιώσιμο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, κάτι που καθιστά αναγκαία την επαρκή υποστήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
 συνιστά τη σταθερή προσήλωση της μελλοντικής ΚΓΠ, της ΚΑλΠ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ στους στόχους που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως στο πλαίσιο των δύο προαναφερθεισών στρατηγικών. Κρίνει δε αναγκαίο, παράλληλα με τις αλλαγές στον αγροτικό τομέα, να επιταχυνθεί και η μετάβαση στη βιώσιμη ιχθυοπαραγωγή·
– κρίνει ότι, όσον αφορά την εφαρμογή και τη χάραξη της μελλοντικής ΚΓΠ, είναι απολύτως αναγκαίο να είναι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε θέση να συνεχίσουν να επιτελούν τη λειτουργία τους ως διαχειριστικές αρχές, προκειμένου να υποστηρίξουν τις προβλεπόμενες μεταβάσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εδαφική επικράτεια και να διασφαλίσουν ότι τα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες·
– συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών συστημάτων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής που αποσκοπούν στην ενίσχυση τοπικών/περιφερειακών μορφών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, βασισμένων στη διατροφική αξία, την καλή διαβίωση των ζώων και την περιβαλλοντική αρμονία·
– υπενθυμίζει τη σημασία των διατροφικών επιλογών και συνηθειών των καταναλωτών ως θεμελιώδους παράγοντα αλλαγής του συστήματος τροφίμων, με την υποστήριξη εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης·
– ζητεί να παρέχονται πιο ενδεδειγμένες πληροφορίες ως προς την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στις ετικέτες των προϊόντων διατροφής. Παροτρύνει δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξες νομοθετικές ρυθμίσεις και δεσμευτικούς στόχους για την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Δείτε εδώ πλήρη αναλυτική την γνωμοδότηση