Οκ το Υπουργείο για την ψηφιακή μεταρρύθμιση, οι δήμοι όμως;

Την μεγάλη ικανοποίηση τους για την Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 που ανάρτησε σε διαβούλευση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέφρασαν τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δ. Παπαστεργίου, όσο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ κ. Ι. Τσιάμης στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.
Όπως επεσήμαναν και οι δύο ομιλητές προηγήθηκε μια στενή συνεργασία 17 συναντήσεων με την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου και η Βίβλος σχεδιάστηκε με απόλυτη συνεννόηση χωρίς αιφνιδιασμούς, αποδεικνύοντας ότι οι δήμοι μπορούν να βρίσκονται στη πρωτοπορία της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης.
Μαζί όμως με την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της διαβούλευσης εξέφρασαν και την έντονη ανησυχία για το αν το σύνολο των δήμων θα ακολουθήσει και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και τεχνολογίες.

Ο κ. Τσιάμης στην εισήγησή του (μπορείτε να δείτε και το αντίστοιχο video στο σημείο 2 ώρες κα 10 λεπτά) επεσήμανε ότι επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων στον δημόσιο τομέα και είναι κρίσιμο το γεγονός ότι περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός τόνισε, ότι καταλήγει σε έργα ανά τομέα και οριζόντια και σε ένα πίνακα με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, αλλά σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει ως επόμενο βήμα η υποστήριξη και συντονισμός των υπουργείων για την εφαρμογή τους.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ που εισηγήθηκε ο κ. Τσιάμης η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και παρατηρήσεις σελίδα – σελίδα σε οριζόντια και κάθετα έργα ανά τομέα όπως στην παιδεία, την υγεία τον πολιτισμό κλπ με στόχο όπως σημείωσε ο κ. Τσιάμης την εξειδίκευση ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακής πολιτιότητας που βάζει η ΚΕΔΕ, ώστε να υποστηριχθεί η κατάρτιση σε ότι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες στην Τρίτη Ηλικία

Στην συνέχεια των παρατηρήσεων της ΚΕΔΕ παραθέτουμε και τα σημαντικότερα σημεία της Βίβλου που αφορούν της Αυτοδιοίκηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2020–2025

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, τον μηχανισμό σχεδιασμού, καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020–2025.
Εκτιμούμε ότι η ΒΨΜ επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης στο Δημόσιο τομέα και στοχεύει στο συντονισμό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης.
Θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι εκτός από οριζόντια έργα περιλαμβάνει και κάθετα έργα, που αντιστοιχούν στις τομεακές δημόσιες πολιτικές των Υπουργείων, αλλά παραμένει ζητούμενο το να διασφαλιστεί όχι μόνον η διαλειτουργικότητά τους, αλλά και η συνάρθρωσή τους, ώστε να αποτελούν μια συνεκτική “μήτρα ψηφιακής διακυβέρνησης” της Δημόσιας Διοίκησης.
Θεωρούμε επίσης πως είναι εξαιρετικά χρήσιμο το γεγονός ότι η ΒΨΜ περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και Δήμων), αλλά επειδή και για τα έργα αυτά είναι αναγκαία η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συνάρθρωσής τους με τα οριζόντια και τα κάθετα έργα της Δημόσιας Διοίκησης διατυπώνουμε σχετικές συγκεκριμένες προτάσεις.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα έργα της ΒΨΜ που αφορούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα ακόλουθα (σελ. 259–268):
– Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού (που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας ΥΠΕΣ – ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ).
– Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων (που αφορά τον κόμβο διαλειτουργικότητας GovHub της ΚΕΔΕ).
– Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του πολίτη.
– Μητρώο Οδών και Αριθμών.
– Έργα και Δράσεις Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) που αφορούν τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών, της ελεγχόμενης στάθμευσης, του δημοτικού στόλου οχημάτων, των λαϊκών αγορών, των ψηφιακών υδρομετρητών, σύστημα ευφυών μεταφορών, ψηφιοποίηση των αρχείων αστικού σχεδίου, πλατφόρμα ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους πολίτες κ.α.
– Έργα και Δράσεις Έξυπνων Αγροτικών Περιοχών και Χωριών (Smart Rural Areas – Smart Villages) που αφορούν πρόβλεψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών και προγραμματισμό των αρδεύσεων, προειδοποιήσεις ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, κλιματική πρόγνωση ξηρασίας, πρόγνωση – χαρτογράφηση πλημμυρών, πλατφόρμα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κ.α.
Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορούν και έργα του Υπουργείου Εσωτερικών: Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, Απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων, Επιχειρησιακή Συνέχεια στο Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία) κ.α.
Είναι απαραίτητη η συνεργασία Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων απλούστευσης, όπως αυτές θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού» και για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος διοίκησης διαδικασιών των ΟΤΑ, που θα υποστηρίζει την επικαιροποίηση, διαχείριση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μετά από εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, πρότεινε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τα ακόλουθα ψηφιακά έργα.

 1. Δημιουργία G–Cloud της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Δημοτικά Γραφεία Γεωχωρικών Δεδομένων – Ψηφιοποίηση Αρχείων (που θα διαλειτουργεί με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, τη βάση δεδομένων των Οικοδομικών Αδειών του ΤΕΕ και την πλατφόρμα του e–Πολεοδομία).
 3. Διαδημοτικά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας.
 4. Προώθηση της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
  Το 1ο έργο περιλαμβάνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) με τον τίτλο «Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων» και συμπληρώνει με τα αναγκαία πληροφοριακά συστήματα το επίσης ενταγμένο έργο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού».
  Το 2ο και το 3ο έργο συναρθρώνονται (όπως φαίνεται στα επόμενα) με κάθετα έργα της Δημόσιας Διοίκησης και το 4ο έργο διασφαλίζει τη συστημική συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των ΟΤΑ με όλα τα Υπουργεία που ασκούν δημόσιες πολιτικές, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των οποίων συμμετέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Προτείνουμε να περιληφθούν στη ΒΨΜ και τα άλλα 3 έργα (2, 3 και 4).

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προτείνουμε τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συνάρθρωσης των ανωτέρω έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα ακόλουθα οριζόντια έργα της Δημόσιας Διοίκησης και περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο για την επίτευξη αυτής της διαλειτουργικότητας και της συνάρθρωσής τους.

1ο Απλούστευση Διαδικασιών
Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών με την ΕΕΤΑΑ προκειμένου οι απλοποιούμενες και προτυποποιούμενες διαδικασίες του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού» να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (σελ. 24–25 της ΒΨΜ).
Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ έγινε η πρώτη σχετική διαβούλευση ΥΨΗΔΙ – ΥΠΕΣ – ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ.

2ο Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (GOV.GR)
Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών των Δήμων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (GOV.GR) (σελ. 44, 101–107 & 124).

3ο Ανοικτά δεδομένα Δήμων
Εξασφάλιση σημασιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Δήμων με τα συστήματα του Δημόσιου τομέα, περιλαμβανο-μένης της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων.
Προτυποποίηση των ανοικτών δεδομένων των Δήμων ώστε να εξασφαλιστεί ο συνδυασμός, η σύγκριση και η οπτικοποίηση των δεδομένων (visualization layer) (σελ. 49 της ΒΨΜ).

4ο Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αιρετών & των υπαλλήλων των ΟΤΑ
Προγραμματική Συμφωνία ΥΨΗΔΙ–ΥΠΕΣ–ΚΕΔΕ–ΕΚΔΔΑ–ΕΕΤΑΑ για την επιμόρφωση των αιρετών και των υπαλλήλων των ΟΤΑ σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (σελ. 75 & 88 της ΒΨΜ).

5ο Συμβολή στην ανάπτυξη της “Ψηφιακής Πολιτειότητας”
Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία 15 Πρότυπων Ψηφιακών Κέντρων στη χώρα με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ (όπως αναφέρεται στο κείμενο) και προτείνουμε να αναλάβουν οι Δήμοι, μέσω των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης προγράμματα ψηφιακού εγγραμματισμού των πολιτών με στόχο την ανάπτυξη της “Ψηφιακής Πολιτειότητας” (σελ. 79 & 86 της ΒΨΜ).

6ο Ψηφιοποίηση υπηρεσιών των Δήμων προς τις Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων με στόχο την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις (σελ. 97 & 101 της ΒΨΜ), εφόσον δεν προβλέπονται στο έργο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού».

7ο Αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ–Plus
Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία αναβάθμισης των ΚΕΠ (σελ. 107–108 της ΒΨΜ). Δεν συμφωνούμε όμως ότι «η διακυβέρνησή τους σήμερα βρίσκεται σε ένα γκρίζο τοπίο μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΟΤΑ» και προτείνουμε να ενισχυθεί η “εταιρική σχέση” του Υπουργείου με τους Δήμους, η οποία παρά τις δυσκολίες που έχει συναντήσει, οδήγησε στην κοινωνική καταξίωση του θεσμού.

8ο Προετοιμασία αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης
Συμμετοχή αντιπροσωπευτικών Δήμων σε πιλοτικά έργα της Δημόσιας Διοίκησης που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης εσόδων, Αυτόματη κωδικοποίηση της νομοθεσίας, Εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών, Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε δασικές περιοχές και στον αιγιαλό) (σελ. 118 & 121–122 της ΒΨΜ).

9ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης
Τα Δημοτικά Γραφεία Γεωχωρικών Δεδομένων που έχουμε προτείνει για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να διαλειτουργήσουν με όλες τις κεντρικές βάσεις με γεωχωρικά δεδομένα, όπως είναι ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και η Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης (σελ. 125–126 της ΒΨΜ).

10ο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων (HRMS) και Μισθοδοσία
Συνεργασία της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ με το ΥΨΗΔΙ στο έργο της εκπόνησης του «Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» (HRMS) και στο έργο της «Μισθοδοσίας», ώστε κατά τον σχεδιασμό τους να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προσωπικού των Δήμων και κατά την εφαρμογή τους να διασφαλιστεί η συνεργασία των Οργανικών μονάδων των Δήμων που έχουν την ευθύνη των πολιτικών προσωπικού (σελ. 133 της ΒΨΜ).

11ο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του έργου «Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων» πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά του με τους Δήμους (σελ. 134).


12ο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS) και Κεντρικό Σύστημα υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες
Συνεργασία της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ με το ΥΨΗΔΙ στα έργα της εκπόνησης του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες» και του «Κεντρικού συστήματος υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες», ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δικτύωση των δύο αυτών συστημάτων με τους Δήμους (σελ. 143–144 της ΒΨΜ).

13ο Ανοικτή και Συμμετοχική Δημοτική Διακυβέρνηση
Πιλοτική εφαρμογή σε αντιπροσωπευτικούς Δήμους του θεσμού του συμμετοχικού προϋπολογισμού με στόχο την καθολική εφαρμογή του.
Συμμετοχή των Δήμων στην «οριζόντια ψηφιακή λύση για τη συμμετοχή των πολιτών στην αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών του Δημοσίου και στο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών» (σελ. 148–149 της ΒΨΜ).

14ο Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων
Ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων προκειμένου να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτικότητα, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες (σελ. 250–152 της ΒΨΜ).

15ο Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων
Ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων με στόχο την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε τα έργα ΤΠΕ αρμοδιότητάς τους να είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρία (σελ. 154 της ΒΨΜ).

16ο Κυβερνοασφάλεια των συστημάτων των Δήμων
Ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων με στόχο την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων τους (σελ. 157–158 της ΒΨΜ).
Τα παραπάνω έργα ουσιαστικά συγκροτούν ένα κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης–ΚΕΔΕ για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Δημόσια Διοίκηση. Ορισμένα από τα έργα αυτά μπορεί να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού» (π.χ. 1ο, 3ο, 9ο και 10ο) και ορισμένα έργα να συνδεθούν με τις προδιαγραφές του έργου «Δημιουργία G–Cloud της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (π.χ. 12ο, 13ο και 14ο).

4. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προτείνουμε τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συνάρθρωσης των ανωτέρω έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα ακόλουθα, ενδεικτικά, κάθετα έργα της Δημόσιας Διοίκησης (Για όσα περιλαμβάνονται ήδη στη ΒΨΜ αναφέρονται οι σχετικές σελίδες. Τα υπόλοιπα προτείνεται να προστεθούν).
Τομέας Παιδείας
– Ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλες τις σχολικές μονάδες των οποίων οι Δήμοι έχουν τη μέριμνα συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Σύνδεση με την «Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου» (σελ. 183).
– Ο.Π.Σ./ M.I.S. προγραμμάτων και δράσεων Διά Βίου Μάθησης [βλέπε άρθρα 8 και 9, Ν. 3879/2010 (Α΄163)].
– «Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών» (σελ. 182).
Τομέας Υγείας
– Ο.Π.Σ./ M.I.S. προγραμμάτων και δράσεων του πενταετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία (άρθρο 3, Ν.4765/2020) και των προγραμμάτων και δράσεων αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης για την ΠΦΥ (που εκτιμάται ότι θα εκπονηθεί) – Πλατφόρμα δομών, υποδομών και λειτουργιών Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε δημοτικό επίπεδο.
Διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους με το «Εθνικό πλαίσιο διαλει-τουργικότητας για την Υγεία» (σελ. 191).
– Υποστήριξη του «Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής» (σελ. 193).
– Παροχή προηγμένων δικτυακών – υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στις δομές Δημόσιας Υγείας και ΠΦΥ, κατ’ αναλογία του αντίστοιχου έργου για τις νοσοκομειακές μονάδες (σελ. 193–194).
Τομέας Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
– Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολού-θησης, Συντονισμού και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής – https://www.kentrakoinotitas.gr/ (σελ. 201).
– Ενιαία Πύλη Πληροφορίας για όλα τα προγράμματα ανά την επικράτεια για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας (σελ. 203).
– Ψηφιακή κατάρτιση στελεχών παροχής προνοιακών υπηρεσιών (σελ. 203–204).
– Εναία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία (σελ. 213).
Τομέας Πολιτισμού
– Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση/ταξινόμηση πολιτιστικού αποθέματος (σελ. 232). Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πολιτιστικών δομών & υποδομών σε δημοτικό επίπεδο.
Τομέας Αθλητισμού
– Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας (σελ. 240).
– Πλατφόρμα Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (σελ. 240).
Τομέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
– Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕ) – Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης (σελ. 244). Κάλυψη Χαρτογραφικών Αναγκών Ελληνικού Δημοσίου (σελ. 254).
– Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων (σελ. 245).
– Ψηφιακά εργαλεία του ΥΠΕΝ (π.χ. e–πολεοδομία, ψηφιακά μητρώα κ.α.) (σελ. 246). Ψηφιοποίηση Πολεοδομικού Αρχείου και διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου – Κεντρικός Κόμβος Αδειών Δόμησης (σελ. 253–254).
– Σύστημα συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα και τα έργα διαχείρισης αποβλήτων (Ο.Π.Σ.Δ.Α.) (σελ. 247–248),
– Ψηφιακή αποτύπωση του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου της χώρας (σελ. 250).
– Ψηφιοποίηση δεδομένων ρεμάτων (σελ. 252).
– Ο.Π.Σ./ M.I.S. Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 – ΟΦΥΠΕΚΑ (παρ. 1.στ., άρθρο 33, Ν.4685/2020).
Τομέας Ανάπτυξης και Καινοτομίας
– Σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – www.e-pde.gr (σελ. 270–271).
– Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) (σελ. 271–272).
Τομέας Οικονομικών – Δημόσιας Περιουσίας
– Ο.Π.Σ. Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα (σελ. 294).
– Ο.Π.Σ. Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας (σελ. 284–285).
Τομέας Μεταφορών και Υποδομών
– Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (σελ. 297)
– Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων (σελ. 298).
– Εθνικό Μητρώο Υποδομών (άρθρο 10, Ν. 4635/2019) (σελ. 298).
– Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -ΣΒΑΚ (σελ. 299).
Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
– Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας (σελ. 305–306).
– Πληροφοριακό Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (σελ. 306).
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σελ. 311).
– Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Γεωχωρικής Πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ (σελ. 313).
Τομέας Τουρισμού
– Ψηφιοποιήσεις για τον Ελληνικό Τουρισμό, δημιουργία Αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου – Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος (σελ. 324).
– Πλατφόρμα γαστρονομικού χάρτη (σελ. 325–326).
– Συγκέντρωση και παρουσίαση δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος – Πλατφόρμα Ευφυούς Τουρισμού – Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (σελ. 326–328).
– Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων (σελ. 328–329).
– Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος πληροφόρησης των επισκεπτών (σελ. 329–330).
Τομέας Πολιτικής Προστασίας
– Ο.Π.Σ./ M.I.S. Πολιτικής Προστασίας.
Με ορισμένες από τις βάσεις δεδομένων των ανωτέρω έργων ήδη διαλειτουργεί ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας GovHub της ΚΕΔΕ.
Στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού» προγραμματίζεται η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της συνάρθρωσης με αρκετά από τα ανωτέρω έργα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εκπόνηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προώθησης της Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το επόμενο βήμα είναι η διασφάλιση του συντονισμού και της υποστήριξης των Υπουργείων και γενικότερα των Δημοσίων φορέων για την εφαρμογή της.

Τα σημαντικότερα σημεία της Βίβλου για την Αυτοδιοίκηση

9.9. Ψηφιακός μετασχηματισμός πόλεων και κοινοτήτων
Σημαντική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής στρατηγικής είναι ο μετασχηματισμός των πόλεων και των κοινοτήτων σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, στις οποίες οι πολίτες θα απολαμβάνουν να ζουν και να εργάζονται. Στόχος μας είναι κάθε κοινότητα να μπορεί να επωφεληθεί από τα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματκυβερνοισμού, χωρίς κανείς να μείνει στο περιθώριο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρόκειται να πραγματοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνολογίες, υποδομές και δεξιότητες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα βοηθήσει τις πόλεις και τις κοινότητές μας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων τους και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, ενώ, παράλληλα, θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και θα συμβάλλει στην ευημερία των επιχειρήσεων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων.
Η υλοποίηση και υποστήριξη από κοινού συμφωνημένων ψηφιακών λύσεων μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των κοινοτήτων της χώρας θα συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και θα αμβλύνει τις όποιες ανισότητες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, οι ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας για την παροχή πιο τεκμηριωμένων, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικέςυπηρεσίες και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση. Για να εμπιστευτούν οι πολίτες τα συστήματα αυτά, απαιτείται υπεύθυνη χρήση των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας τους.
Με σεβασμό στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της διοίκησης των πόλεων και των περιφερειών της Ελλάδας, η στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού στοχεύει στο να αποδώσει ψηφιακά οριζόντια εργαλεία σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αφήνοντας όμως το περιθώριο σε κάθε περιφέρεια ή πόλη ή κοινότητα να επιλέξει εκείνη την ειδική ψηφιακή στρατηγική που εξυπηρετεί περισσότερο τις τοπικές ανάγκες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, προβλέπεται η σύνταξη ενός πρότυπου μορφότυπου ψηφιακής στρατηγικής για τις πόλεις και τις κοινότητες, όπου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποδίδεται σε κάθε δήμο η απαραίτητη εργαλειοθήκη και οι αναγκαίες κατευθύνσεις για να συντάξει το δικό του σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού εξειδικευμένο στις τοπικές προκλήσεις αλλά και ενταγμένο ταυτόχρονα στις βασικές αρχές της νέας ψηφιακής στρατηγικής.
Με αυτόν τον τρόπο οι δήμοι και εν γένει οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποκτήσουν ένα εργαλείο ωρίμανσης έργων και πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εθνικούς πόρους ή εξειδικευμένα πλαίσια χρηματοδότησης όπως π.χ. το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων όπως ο εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών από δήμους και περιφέρειες προς τους πολίτες, η ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής στο εσωτερικό των δήμων και περιφερειών, η χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων στο δημόσιο χώρο, η παροχή ψηφιακών λύσεων για την έξυπνη στάθμευση, τη διαχείριση των απορριμμάτων και το δημόσιο φωτισμό, αλλά και η ενίσχυση της σχέσης δημότη-δήμου μέσα από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Παράλληλα, προωθούνται δράσεις για την εξασφάλιση της μέγιστης συμμετοχής πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών ως συνδιαμορφωτών – μέσα από δομημένες διαδικασίες– της μελλοντικής εικόνας των τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης των πολιτών στις τοπικές και περιφερειακές ενότητες, η ανάπτυξη περιφερειακών ψηφιακών κόμβων και κόμβων ανοικτών δεδομένων, που θα αφορούν σε περιφερειακές κοινότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν όμοιες προκλήσεις.

Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)
Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν έργο πλαίσιο για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας, για την αναβάθμιση της δημόσιας ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Η δράση στοχεύει σε ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων που θα βελτιώσουν τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων στις πολεις, την ασφάλεια των πολιτών, την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, την μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον δημόσιο χώρο και την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Οι πόλεις μας, ιδιαίτερα οι μικρότερες, έχουν ανάγκη από έναν οργανωμένο και προτυποποιημένο (ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες κάθε μιας) ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε πόλη έχει ιδιαιτερότητες, πλην όμως είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, ένα οριζόντιο έργο. Ανάλογα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας κάθε δήμου, θα διαφοροποιείται το μίγμα των προτεινόμενων δράσεων.
Προτεινόμενες Δράσεις/ Υποέργα:

 1. Πλατφόρμα καταγραφής αιτημάτων και αμφίδρομης επικοινωνίας/παρακολούθησης αυτών. Η χρήση της βελτιώνει την συμμετοχή των πολιτών, αυξάνει την αμεσότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο συνεχούς αξιολόγησης της ταχύτητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών.
 2. Σύστημα Έξυπνης (Ελεγχόμενης) Στάθμευσης με αξιοποίηση του IoT για την ηλεκτρονική παρακολούθηση/αστυνόμευση, την παρακολούθηση και εξασφάλιση διαθεσιμότητας θέσεων και θέσεων ατόμων με αναπηρία, την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων για τη μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λεωφορειολωρίδων κλπ.
 3. Ψηφιοποίηση των Αρχείων Αστικού Σχεδίου.
 4. Σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης Δημοτικού Στόλου Οχημάτων (fleet
  management) για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των δημοτικών οχημάτων (απορριμματοφόρων / φορτηγών / μηχανημάτων έργου κλπ), την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της ποιότητας και αποδοτικότητας των ανταποδοτικών δημοτικών υπηρεσιών.
 5. Σύστημα Έξυπνης Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών με αξιοποίηση του IoT για την αυτοματοποιημένη (real-time) παρακολούθηση της παρουσίας των παραγωγών και αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης και ελέγχου.
 6. Πλατφόρμα διαβούλευσης και ενημέρωσης των πολιτών για καλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και ενημέρωση. Ενιαίο & έξυπνο σύστημα αναζήτησης αποφάσεων συλλογικών οργάνων/κανονιστικών πράξεων. Πρόκειται για ένα σύστημα «Δημοτικής Διαύγειας».
 7. Εκπαίδευση & Κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων και των αιρετών στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες/δεξιότητες και σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές. (πχ σχεδιαστικά προγράμματα για μηχανικούς, συστήματα MIS, CRM κλπ)
 8. Ψηφιακή επικοινωνία (Πλατφόρμα και Διασύνδεση Εφαρμογών) με τον δήμο σε επίπεδο διακίνησης των 25 πιο δημοφιλών συναλλαγών και των 25 πιο δημοφιλών πληρωμών.
 9. Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems – ITS). Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος και εξοπλισμού IoT, δυνατότητα για ρυθμιζόμενη κυκλική πορεία στα φανάρια κυκλοφορίας ανάλογα με το κυκλοφοριακό φορτίο, αισθητήρες, πληροφοριακές πινακίδες, δυνατότητα ενημέρωσης σε real time/notifications σε περιπτώσεις τροχαίων, απεργιών, διαδηλώσεων, καθυστερήσεων, σε πόλεις κλπ. .Αναμενόμενο αποτέλεσμα η βελτίωση της αποτελεσματικότητα της χρήσης του οδικού δημοτικού δικτύου, η ενίσχυση της ασφάλειας και η μείωση των εκπομπών – ρύπων.
 10. Προμήθεια – Εγκατάσταση και λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών (εκτός περιοχών ευθύνης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ): Προτείνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών σε περιοχές ευθύνης των ΔΕΥΑ ή των δήμων. Με την λειτουργία των ψηφιακών υδρομετρητών επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση της σπατάλης των υδάτινων πόρων, σημαντική μείωση των αναγκών πρόσληψης υδρομετρητών από τις ΔΕΥΑ ή τους δήμους, καλύτερη διαχείριση των αναγκών. Από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των δαπανών και της κατανάλωσης νερού. Η προμήθεια θα γίνει κεντρικά από την αναθέτουσα αρχή και θα γίνουν άμεσα διμερείς προγραμματικές συμβάσεις για την καταγραφή των αναγκών κάθε ΟΤΑ / ΔΕΥΑ, οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί δικαιούχοι της πράξης.
 11. Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου των Πρωτοβάθμιων Τοπικών Αρχών και των νομικών τους προσώπων.
 12. Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου των Δευτεροβάθμιων Τοπικών Αρχών και των νομικών τους προσώπων.

Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές και Χωριά (Smart Rural Areas – Smart Villages)
Σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στόχος δεν είναι να επικεντρωθούμε μόνο στις πόλεις αλλά να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας και με άλλες πρωτοβουλίες για τις «έξυπνες αγροτικές περιοχές και χωριά». Τα διαφορετικά πρότυπα και συνθήκες διαβίωσης μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών, οι διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι απομακρυσμένες γεωγραφικές τοποθεσίες, τα μοντέλα ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων, υποδηλώνουν ότι η τεχνολογική προσαρμογή και μετάβαση χωριών και αγροτικών περιοχών δεν μπορεί να βασίζεται σε απλή αναπαραγωγή των προγραμμάτων που θα εφαρμόζονται στις πόλεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στόχο έχουν: (i) στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής στην αγροτική Ελλάδα και (ii) στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στόχων (π.χ. συνοχή), με τεχνολογίες αιχμής. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν π.χ. έξυπνη γεωργία και γεωργία ακριβείας, έξυπνη και απομακρυσμένη ιατρική περίθαλψη, δια βίου μάθησης εξ ‘ αποστάσεως, έξυπνος και βιώσιμος τουρισμός, απομακρυσμένη πολιτιστική ανάπτυξη κ.α.
Προτεινόμενες Δράσεις/ Υποέργα:

 1. Προγραμματισμός των Αρδεύσεων και εκτίμηση των Αρδευτικών Αναγκών των Καλλιεργειών: Υψηλής αξιοπιστίας εκτίμηση του όγκου του νερού που απαιτείται για να εξυπηρετηθούν οι καλλιέργειες, με προγνωστικό ορίζοντα ημέρας, εβδομάδας, μήνα και εξαμήνου. Επιτρέπει τον προγραμματισμό, τη βέλτιστη διανομή και κατανομή του νερού, με τρόπο επωφελή, χωρίς αιφνιδιασμούς. Ακριβής προσδιορισμός των εξατμισοδιαπνευστικών απωλειών των καλλιεργειών όλης της περιοχής αναφοράς καθώς και τον εντοπισμό των ευαίσθητων σε νερό σταδίων ανάπτυξης των φυτών.
 2. Πρόβλεψη των Αρδευτικών Αναγκών των Καλλιεργειών: Εκτίμηση των υδατικών αναγκών άρδευσης της επόμενης αρδευτικής περιόδου. Ενδυναμώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό υπολογίζοντας τις συνολικές υδατικές αναγκες σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού, και επιτρέπει την ορθή, έγκαιρη και αξιόπιστη σχεδίαση μέτρων προσαρμογής σε αναμενόμενα επεισόδια ξηρασίας ή/και λειψυδρίας.
 3. Προειδοποιήσεις ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων: Η υψηλής ανάλυσης πρόγνωση 7 ημερών, θα ενισχύσει στην έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία απέναντί σε μελλοντικά ακραία κλιματολογικά φαινόμενα δίνοντας με κατάλληλα εργαλεία τις προειδοποιήσεις στους κατοίκους μιας περιοχής.
 4. Εποχιακή (6μήνου) κλιματική πρόγνωση ξηρασίας: Η πρόβλεψη της ξηρασίας στοχεύει στη μείωση της τρωτότητας μιας περιοχής, στις επιπτώσεις του φαινομένου. Ενισχύει τον προληπτικό σχεδιασμό της διαχείρισης της ξηρασίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και ανθεκτικότητας των φορέων απέναντι στο φαινόμενο.
 5. Σύστημα πρόγνωσης – χαρτογράφησης πλημμυρών: Εκτίμηση των υδατικών αναγκών άρδευσης της επόμενης αρδευτικής περιόδου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού τόσο για την κάλυψη των συνολικών υδατικών αναγκών σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού, όσο και για την ορθή, έγκαιρη και αξιόπιστη σχεδίαση μέτρων προσαρμογής σε αναμενόμενα επεισόδια ξηρασίας ή/και λειψυδρίας.
 6. Παρακολούθηση ανάπτυξης καλλιέργειας, προειδοποιήσεις για ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης εχθρών και ασθενειών, χάρτες επικινδυνότητας: Η υπηρεσία δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για το μέγιστο δυνατό απομακρυσμένο έλεγχο της ανάπτυξης της καλλιέργειας, των πιθανών προσβολών από εχθρούς και ασθένειες και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι απώλειες σε παραγωγικότητα, με παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής.
 7. Πλατφόρμα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων: Εργαλεία αναζήτησης τροφίμων σε τιμή ευκαιρίας τροφίμων που πιθανότατα να καταλήξουν σε απόβλητα εάν δεν πωληθούν άμεσα. Συμμετοχή και προώθηση τροφίμων από εστιατόρια, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ και μανάβικα που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
 8. Πλατφόρμα δεύτερης ευκαιρίας αντικειμένων: Ο πολίτης καταχωρεί τη διαθεσιμότητα αντικειμένων που δε χρειάζεται και τα οποία θέλει να χαρίσει ή/και πουλήσει. Ο πολίτης παρακολουθεί και επιλέγει τη διαθεσιμότητα άλλων χρησιμοποιημένων αντικειμένων προς διάθεση ή πώληση.
 9. Πίνακας ελέγχου (Dashboard) για την εποπτεία των δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας και των δεικτών: Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης ΤΣΔΑ & δεικτών μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη
Αφορά τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός αριθμού κλήσης στον οποίο ο πολίτης θα καλεί για ζητήματα και προβλήματα καθημερινότητας στον τόπο που ζει, εργάζεται ή επισκέπτεται. Οι δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν αριθμό πανελλαδικά και επεμβαίνουν τοπικά αντιμετωπίζοντας ζητήματα καθαριότητας, φωτισμού, αποκομιδής κηπαίων και βαρέων αντικειμένων, κακοτεχνιών οδοστρώματος, αδέσποτων ζώων κ.ά. Ο αριθμός θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε δήμο και θα γίνεται αυτόματη εισαγωγή του αιτήματος για επίλυση με σκοπό την ταχύτερη και ενιαία αντιμετώπιση των ίδιων ζητημάτων σε όλη την επικράτεια.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Το έργο αφορά τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις διαδικασίες βεβαίωσης, είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ και την κατανομή των ποσών για εθνικές και τοπικές δράσεις οδικής ασφάλειας. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το σύστημα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της οδικής ασφάλειας, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενω για τον πολίτη η δράση αυτή θα έχει, μεταξύ άλλων, ως προφανές όφελος τη δυνατότητα πληρωμής μιας κλήσης για παράβαση του ΚΟΚ με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Μητρώο Οδών και Αριθμών
Από τα βασικά προαπαιτούμενα για πολλά έργα και υπηρεσίες είναι η ύπαρξη ενός Εθνικού Μητρώου Οδών και Αριθμών. Πρόκειται για πλατφόρμα καταχώρισης και επικαιροποίησης οδών και αριθμών από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ονοματοδοσία τους (δήμοι και περιφέρειες) και ο εντοπισμός τους σε Ψηφιακό Χάρτη. Η εγκυρότητα των δεδομένων αφορά δεκάδες διαδικασίες που σχετίζονται με το κτηματολόγιο, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις στατιστικές αναφορές, τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας μιας υπηρεσίας.

9.8.3.Πίνακας 24: Έργα Τομέα Εσωτερικών

 1. Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α ́και Β ́Βαθμού
  Μεσοπρόθεσμος
 2. Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
  Μεσοπρόθεσμος
 3. Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων
  Μεσοπρόθεσμος
 4. Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών
  Μεσοπρόθεσμος
 5. Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ
  Μεσοπρόθεσμος
 6. Απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων
  Βραχυπρόθεσμος
 7. Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)
  Μεσοπρόθεσμος
 8. Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων από φυσικές καταστροφές
  Βραχυπρόθεσμος
 9. Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη
  Μεσοπρόθεσμος
  10.Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ
  Βραχυπρόθεσμος
 10. Μητρώο Οδών και Αριθμών
  Μεσοπρόθεσμος

Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ
Αφορά τον επανασχεδιασμό και επέκταση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθεί νέα πλατφόρμα με αντικείμενο τη συγκέντρωση στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας τόσο των ΟΤΑ όσο και των εποπτευόμενων από τους Δήμους ΝΠΙΔ, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας κάθε φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας, η διεύρυνση του μοντέλου οικονομικών δεδομένων που αντλούνται και ο έλεγχος της ποιότητάς τους, η αναβάθμιση του υποσυστήματος υποβολής στοιχείων ή αυτόματης άντλησής τους από τα πληροφοριακά συστήματα των ΟΤΑ. Η πλατφόρμα θα παράγει συγκεντρωτικές αναφορές και στατιστικές αναλύσεις, για την ενημέρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, των ελεγκτικών αρχών κ.ά.

Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών
Αφορά την εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και εγγράφων που θα είναι διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Δήμων. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί την υποδομή του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων, μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες που θα προέρχονται είτε από το δίκτυο των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων είτε από τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Ο σχεδιασμός της αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες για τη θωράκιση της ιδιωτικότητας του πολίτη με μηχανισμούς τεκμηρίωσης του σκοπού κάθε αυτεπάγγελτης αναζήτησης, ιχνηλάτησης των αναζητήσεων και ενημέρωσης του πολίτη, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών.

Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων
Αφορά την αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο οποίος παρέχει ήδη υπηρεσίες σε 295 Δήμους από το σύνολο των 325 της χώρας. Αντικείμενο της λειτουργίας του κόμβου είναι αφενός η εξυπηρέτηση της εσωτερικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων και αφετέρου η συνάθροιση και διάθεση υπηρεσιών (Web-Services) που αφορούν τους Δήμους προς τον ιεραρχικά ανώτερο κόμβο διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.
Ο ρόλος του τομεακού διαμεσολαβητή, στις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται, αναμένεται να αποφορτίσει οργανωτικά και λειτουργικά τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, το σχήμα αυτό θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας εντός συγκεκριμένων θεματικών περιοχών της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να υποβαθμίζεται ο φορμαλισμός των διατομεακών ή εθνικού επιπέδου υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, που εποπτεύονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των οργανισμών Αυτοδιοίκησης προβλέπει συχνά συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών τα μέλη των οποίων είναι φυσικά απομακρυσμένα. Το χαρακτηριστικό αυτό δυσχεραίνει τη συνεργασία των μελών και την αποτελεσματικότητα των ομάδων που συνεδριάζουν. Το παρόν έργο, θα υλοποιήσει μια πλατφόρμα με αντικείμενο την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων και γενικότερα τη διοικητική- γραμματειακή υποστήριξη όλου του κύκλου οργάνωσης αυτών, από την αρχικοποίηση και πρόσκληση των μελών, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων με τη βοήθεια της καταγραφής των πρακτικών. Αξιοποιώντας υφιστάμενες οριζόντιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης θα παρέχει σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δυνατότητες τηλεδιασκέψεων, διαμοιρασμού οθόνης, παρουσιάσεων, επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο για την ορθότητα των πρακτικών και την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα θα διαθέτει σύστημα ψηφοφορίας για πιο αποτελεσματική και ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύστημα διαμοιρασμού εγγράφων, δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής από απομακρυσμένους χρήστες στα απαιτούμενα έντυπα αποφάσεων κ.ά. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πρότυπη λύση για τη διενέργεια συνεδριάσεων, που θα αποτελέσει μοντέλο- πιλότο για την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση, επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

9.8.2. Έργα
Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α ́και Β ́ Βαθμού
Το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών της χώρας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό
97 Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 16/3/2020 με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών σε τομεακό και οριζόντιο επίπεδο. Ειδικότερα σε τομεακό επίπεδο δίνεται έμφαση στις περιοχές: α) Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Δημόσιας Υγείας, β) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας, δ) Υποδομών, Μεταφορών, ε) Αγροτικής Ανάπτυξης, στ) Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού, ζ) Δημοτικής αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας. Σε οριζόντιο επίπεδο δίνεται έμφαση στις λειτουργικές περιοχές: α) Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη, β) Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, γ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και διοικητικές λειτουργίες. Η μελέτη θα καταγράψει πλήρως τις διαδικασίες βάσει των οποίων εξυπηρετείται ο πολίτης και θα προσδιορίσει τις λειτουργικές προδιαγραφές των προτεινόμενων πληροφοριακών συστημάτων. Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων αυτών το έργο θα εστιάσει σε πρώτη φάση στην ανάπτυξη-αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρότυπων εφαρμογών που θα ακολουθούν τις νέες ανασχεδιασμένες διαδικασίες. Η εφαρμογή αρχικά θα γίνει σε επιλεγμένες λειτουργικές περιοχές αντιπροσωπευτικών ΟΤΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα μετάπτωσης, εκπαίδευσης και λειτουργίας των νέων εφαρμογών. Σε δεύτερο στάδιο θα επεκταθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης σε περισσότερους ΟΤΑ.

Ψηφιακή δράση για την μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

Πιλοτική εφαρμογή ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την αέρια ρύπανση
Θα υλοποιηθεί μία πιλοτική εφαρμογή (mobile application) στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να δουν την τρέχουσα κατάσταση της αέριας ρύπανσης και να μπορούν να εκφράσουν το πως νιώθουν σε σχέση με την ποιότητα του αέρα. Τα στοιχεία αυτά θα καταγράφονται και οι όποιες δράσεις γίνονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής κατάσταση θα αποτελούν σημείο ενημέρωσης των πολιτών αυτών ώστε να νιώσουν ότι η διοίκηση ακούει τα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα θα τους δίνονται πρακτικές πληροφορίες που σκοπό έχουν την δημιουργία φιλο-περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από δεδομένα που δεν χωρούν αμφισβήτηση σε συνδυασμό με καθημερινές δραστηριότητές τους.

Κεντρικός Κόμβος Αδειών Δόμησης
Το έργο αφορά στην αναζήτηση της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας από ένα μοναδικό σημείο. Ενδεικτικά, ο πολίτης μέσω του συστήματος μπορεί να αναζητήσει άδειες οικοδομής, λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε επενδυτή να είναι σε θέση να ενημερωθεί σχετικά με την χορήγηση άδειας δόμησης ή εργασίων, το επιπλέον κόστος (φόρος, ασφάλεια κ.λπ.) ενός έργου καθώς και την χρονική διάρκεια που θα χρειαστεί για την τελική αδειοδότηση. Αυτό το σύστημα θα αναβαθμίσει το ήδη υπάρχον σύστημα αδειοδότησης e-adeies που λειτουργεί επί του παρόντος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ψηφιοποίηση Πολεοδομικού Αρχείου, διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου και με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη και τα ενιαία πρότυπα ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων
Με την θέσπιση της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των κτηρίων και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία η Ψηφιοποίηση των φακέλων των Οικοδομικών Αδειών. Είναι καθημερινό το φαινόμενο της ζήτησης αντιγράφων σχεδίων και εγγράφων για συμβολαιογραφικές και λοιπές πράξεις με μεγάλους χρόνους αναμονής ανάλογα με την Πολεοδομία όπως και το φαινόμενο της απώλειας ή καταστροφής σχεδίων και εγγράφων από τους φυσικούς φακέλους. Προτείνεται η δημιουργία κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης για την ψηφιοποίηση των Οικοδομικών Αδειών όπου κάθε πολεοδομία θα αναρτά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον ψηφιοποιημένο φάκελο και θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της άδειας, ταξινομημένος σε κατηγορίες μελετών και εγγράφων σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. Θα υπάρχει διασύνδεση της κάθε οικοδομικής άδειας με τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και διασύνδεση με την ηλεκτρονική εφαρμογή αυθαιρέτων και έκδοσης οικοδομικών αδειών. Πιστοποιημένοι πολίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και μηχανικοί θα μπορούν να αντλούν ηλεκτρονικά επικυρωμένα αντίγραφα της οικοδομικής άδειας με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει.

Σύστημα επιτήρησης δασών
Εγκατάσταση και λειτουργία απομακρυσμένης επιτήρησης δασών μέσω ανάλογων συστημάτων όπως drones, θερμοκάμερες κ.α. Το σύστημα θα ανιχνεύει πιθανές εστίες φωτιάς σε πραγματικό χρόνο, θα αξιολογεί τις παραγόμενες πληροφορίες και θα δημιουργεί εγκαίρως ειδοποιήσεις προκειμένου να ενημερώνονται οι αρχές αλλά και οι κάτοικοι.

Εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού
Εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού σε όλη την χώρα. Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων κατανάλωσης νερού θα αναβαθμίσει σημαντικά την παρεχόμενη πληροφορία στα νοικοκυριά, θα περιορίσει τις διαρροές από βλάβες στο δίκτυο διανομής νερού και θα μειώσει τα σχετικά κόστη μέτρησης της κατανάλωσης.

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με χρήση εργαλείων IoT
Το έργο αφορά στην ενίσχυση των δημοσίων κτιρίων προκειμένου να εκσυγχρονιστούν με έξυπνο εξοπλισμό του διαδικτύου των πραγμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος στο ελληνικό δημόσιο, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια του ελληνικού δημοσίου και η μείωση των ενεργειακών εξόδων.

Ψηφιακή αποτύπωση του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου της χώρας και των συμβάντων δασικών πυρκαγιών
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακών λύσεων με σκοπό την υποστήριξη επιτόπιας εποπτείας και καταγραφής από τους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών: α) των χαρακτηριστικών/προβλημάτων του βασικού αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου και β) των επιπτώσεων από συμβάντα πυρκαγιών. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποστηρίζουν το ΥΠΕΝ και την Πολιτική Προστασία στον ετήσιο σχεδιασμό πρόληψης δασικών πυρκαγιών καθώς και την τεκμηριωμένη παραγωγή αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένα του έργου θα τηρούνται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Σύστημα συλλογής δεδομένων για τα απόβλητα και τα έργα διαχείρισης αποβλήτων
Το σύστημα συλλογής δεδομένων θα είναι δυναμικό με έλεγχο ποιότητας των δεδομένων και θα μπορεί να τροφοδοτείται από πληροφορίες σε τοπικό (Δήμοι) ή/και περιφερειακό επίπεδο. Θα χρησιμοποιείται ως μέσο για την καταγραφή και συλλογή στοιχείων για τα συλλεγόμενα απορρίμματα ανά είδος (εν όψει και των χωριστών ρευμάτων συλλογής που προβλέπονται για όλη τη χώρα) καθώς και για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ. Θα υπάρξει άμεση σύνδεση με το ΗΜΑ που ήδη λειτουργεί οδηγώντας έτσι σε βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων.

Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων – Μελών
Μέσα από το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και ιδιώτες, να παράγουν ενέργεια από εναλλακτικές πηγές (ανεμογεννήτριες, βιομάζα, φωτοβολταϊκά στοιχεία κ.ά.), αποκεντρωμένα, την οποία θα μπορούν είτε να τη συμψηφίζουν με αυτή που καταναλώνουν είτε να τη διαθέτουν στο δίκτυο. Μέσω του έργου θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των μελών τους, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός κοινών δράσεων και συνεργασιών μεταξύ τους. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενεργειακών έργων στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση πολιτών σε καλές πρακτικές.
Το Υπουργείο θα αναλάβει οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για να φέρει τους πολίτες στην συμμετοχική διαδικασία περιβαλλοντικού σχεδιασμού και να αναβαθμίσει το επίπεδο εμπιστοσύνης τους προς την διοίκηση. Αυτό θα γίνει με πιλοτικά έργα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι πολίτες για να εκφράσουν (δομημένα) την άποψή τους για θέματα όπως η αέρια ρύπανση, η ανακύκλωση, η βιώσιμη μετακίνηση και ο αστικός σχεδιασμός.

Χωρικός Σχεδιασμός (Χωροταξία – Πολεοδομία)
Επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίησης του Κτηματολογίου, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την αγορά και τη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις χρήσεις γης και τους όρους με τους οποίους θα ασκείται κάθε δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, τα οποία θα ενταχθούν στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη με πληροφορίες για χρήσεις γης στο 55% της επικράτειας εντός τετραετίας. Παράλληλα, θα ψηφιοποιηθούν τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων αρμοδιότητας του Εθνικού Κτηματολογίου. Επίσης για την καλύτερη ανταπόκριση στις νέες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης του covid-19, από τον Ιούνιο του 2020 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να ζητούν και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά όλα τα πιστοποιητικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου και από τον Ιούλιο του 2020 όλες οι αγορές ακινήτων, οι πωλήσεις, οι μεταβιβάσεις, οι γονικές παροχές αλλά και οι κληρονομιές θα μπορούν να υποβάλλονται από τους δικηγόρους ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο.
Απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης ειδικών χωρικών σχεδίων για νέες επενδύσεις σχετικές με τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τις ΑΠΕ και τις υδατοκαλλιέργειες. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη εισαχθεί ρυθμίσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου 4635/2019, ενώ σχεδιάζονται επιπλέον πρωτοβουλίες για τη συνολική απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Παρακάτω παρουσιάζονται ψηφιακές δράσεις, που θα αποτελέσουν το 82 Υπουργική Απόφαση 170195/758/2018 – ΦΕΚ, 5351/Β/28.11.2018 εφαλτήριο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα και την υλοποίηση των στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων που αναλύθηκαν πιο πάνω.

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία
Είναι σκόπιμη η ανάπτυξη δράσεων συλλογής δεδομένων αναφορικά με τον κύκλο αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία πρέπει να ενθαρρύνονται στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή στη συμμετοχή σε πλατφόρμες αντίστροφης εφοδιαστικής (reverse logistics) και βιομηχανικής συμβίωσης, με στόχο τη συλλογή, επιθεώρηση, ταξινόμηση απορριπτόμενων υλικών και στη συνέχεια μεταπώληση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή τους.

Δείτε εδώ όλη τη βίβλο

Δείτε εδώ το video της εισήγησης του κ. Τσιάμη στο σημείο 2 ώρες και 10 λεπτά.