Σε ΦΕΚ τα νέα έκτακτα μέτρα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2 Ιανουαρίου 2021 Αρ. Φύλλου 1 Τεύχος Β
η απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανου- άριου 2021 και ώρα 6:00.»

To ΦΕΚ περιλαμβάνει τους νέους όρους λειτουργίας του Δημοσίου, αναστολή εκδηλώσεων και δικαστικές διαδικασίες.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ