Εκτακτα μέτρα κατά του κορονοϊου και στο δημόσιο μέχρι 18 Ιανουρίου

Εγινε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 30 Τεύχος Β’ 8 Ιανουαρίου 2021 η απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουα- ρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:
Για το δημόσιο:
Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρέωση ή προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς την φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία το καλούμενου και την μη υποβοήθηση του από εξωγενείς παράγοντες.

Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.

Αναστέλλονται επίσης οι συναθροίσεις δημόσιες οι κοινωνικές εκδηλώσεις ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημοσίου, εσωτερικού ή εξωτερικού με την επιφύλαξη των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 συντάγματος και το νόμο 4703/2020 (Α’ 131)

Διαβάστε επίσης στο ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα για ιδιωτικές επιχειρήσεις, , δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογιο, Νοσοκομεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, Κέντρα Υποδοχής, Σχολεία, ΑΕΙ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Χώροι λατρείας, κλπ