Μείωση δημοτικών τελών μέσω ανακύκλωσης στο Δήμο Βρηλισσίων

Ολοκληρώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο με δυο συνεδριάσεις οι διαδικασίες ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού, καθώς και του καθορισμού των δημοτικών τελών για το 2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

-απαλλαγή των τελών για τα καταστήματα όσο διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας (lock down)
-μείωση τελών ύδρευσης από 5% ως 9,75 για τις χαμηλότερες καταναλώσεις
-διατήρηση σταθερών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα οποία τα τελευταία 5 χρόνια έχουν μειωθεί κατά 25%, με πρόβλεψη της δυνατότητα για όσους ανακυκλώνουν πιο πολύ να επωφεληθούν επιπλέον 10%.

Ειδικότερα για τα τέλη καθαριότητας:

Έχουν μειωθεί κατά 25% την τελευταία πενταετία, από 1,45ευρώ/μ² σε 1,12ευρώ/μ², με τον Δήμο Βριλησσίων να βρίσκεται στην 1η θέση στην ανακύκλωση στην Αττική και στη χώρα.

Μικρότερες χρεώσεις για τους οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους και για όσους ανακυκλώνουν πιο πολύ με μείωση κατά 10% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως επιβράβευση:

Στα εγκριθέντα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2021 προβλέπεται (και φέτος) μειωμένη χρέωση (έως 5%) για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους παράγει λιγότερα απορρίμματα από εκείνες που παράγουν περισσότερα. Επίσης, διατηρούνται οι υπάρχουσες σημαντικές ελαφρύνσεις για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και, όπως προαναφέρθηκε, η πρόβλεψη επιβράβευσης με επιπλέον 10% έκπτωση για τα νοικοκυριά και τα καταστήματα που θα συμμετέχουν ενεργά σε δημοτικά προγράμματα μετρήσιμης ανακύκλωσης. Προγράμματα που στοχεύουν σε αύξηση της ανακύκλωσης στην Πηγή που θα επιτυγχάνεται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν από τον δήμο μετά την οδυνηρή κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Χαμηλά δημοτικά τέλη παρά την αύξηση δαπανών και τη μείωση εσόδων:

Ο Δήμος Βριλησσίων είναι ανάμεσα στους δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Το πετύχαμε με το νοικοκύρεμα των οικονομικών, που υπήρξε κεντρική επιλογή της τελευταίας 5ετίας, και με τη στρατηγική σύνδεση της ανάπτυξης της ανακύκλωσης με τη μείωση συγκεκριμένων κοστοβόρων δημοτικών δαπανών (ταφή απορριμμάτων). Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής Κυκλικής Οικονομίας και εξοικονόμησης, αποδεικνύεται ακόμα πιο σημαντικό σήμερα που αντιμετωπίζουμε σοβαρή αύξηση δαπανών και σημαντική μείωση εσόδων, διατηρώντας σταθερά χαμηλά τα κόστη για τα νοικοκυριά και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Παρόλα αυτά, η υπηρεσία καθαριότητας, όχι μόνο δεν επηρεάστηκε αρνητικά, αλλά έχει αναβαθμιστεί και υπηρετεί όλο και αποτελεσματικότερα τον δημότη. Διατηρώντας το δημοτικό χαρακτήρα της υπηρεσίας, χωρίς την ευκολία της υποκατάστασης της υπηρεσίας με την προσφυγή στη λύση πανάκριβων συμβάσεων με ιδιώτες που υποβαθμίζουν την αξία της εργασίας και επιβαρύνουν τον δήμο και τον δημότη.

Ο Δήμος Βριλησσίων, λόγω της εξοικονόμησης από την ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της χρηστής οικονομικής διαχείρισής του, είναι ανάμεσα στους πρώτους δήμους στη χώρα με τα χαμηλότερα τέλη, παρότι είναι από εκείνους τους δήμους που έχουν τη μικρότερη συνεισφορά στα δημοτικά του τέλη από εμπορικές χρήσεις, λόγω του μικρού αριθμού τέτοιων χρήσεων στην περιοχή του (χρήσεις γης κυρίως αμιγούς κατοικίας).