1 με 4 Ιουνίου το φετινό Velo-city στην Λισαβόνα

Μετά από το πολύ επιτυχημένο συνέδριο Velo-city στο Δουβλίνο, η Λισαβόνα θα είναι ο οικοδεσπότης του επόμενου Velo-city 2021 που θα πραγματοποιηθεί τη 1η με 4η Ιουνίου 2021 με θέμα την «ποικιλία του ποδηλάτου»
To Velo-city διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Βιώσιμη Κινητικότητακαι την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ECF

Το “Cycle Diversity” αποκαλύπτει μια ποικιλία περιπτώσεων, πολιτικών πλαισίων, κλιματικών επιπτώσεων, φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλόντων με ποδηλάτες όλων των ηλικιών, υπόβαθρα και φύλα, και με όλους τους τύπους ποδηλάτων, που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η αξιοποίηση της ποικιλομορφία του ποδηλάτου για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες των πόλεων και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους αυξάνοντας την πρόσβαση στη χρήση ποδηλάτων για όλους.

Σχετικά με το Velo-city
Το Velo-city θεωρείται ευρέως ως η κορυφαία παγκόσμια ετήσια σύνοδος ποδηλασίας, που χρησιμεύει ως παγκόσμια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων.
Συγκεντρώνει όλους εκείνους που συμμετέχουν στην πολιτική, την προώθηση και την εφοδιαστική αλυσίδα για το ποδήλατο, την ενεργητική κινητικότητα και την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στόχος του συνεδρίου είναι να επηρεάσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων υπέρ μιας πιο ενεργού και βιώσιμης κινητικότητας και να προκαλέσει δημιουργικές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του συνεδρίου.
Από τότε που ξεκίνησε η σειρά Velo-city το 1980, έχει διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο στην προώθηση της ποδηλασίας ως βιώσιμου και υγιούς μέσου μεταφοράς για όλους. Η έκθεση του συνεδρίου παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες και χρήσιμες εμπειρίες που μπορεί κανείς να βιώσει μόνο με το ποδήλατο!

Δείτε το video προώθησης του σκοπού του φετινού συνεδρίου

#CycleDiversity