Οι λεπτομέρειες για το Αντώνης Τρίτσης από τον Σταυριανουδάκη

Τα ενταγμένα έργα και οι αιτήσεις των δύο φάσεων ξεπερνούν τον προϋπολογισμό του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ενώ μένουν ακόμη δύο μήνες και 60 δήμοι δεν έχουν καταθέσει καμία πρόταση χροματοδότησης όπως ανέφερε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα ανέρχεται στα 2,5 δις και είναι ενιαίο πρόγραμμα για όλη τη χώρα, δηλαδή συνυπολογίζονται όλες οι προτάσεις, είτε έχουν κατατεθεί πριν από ένα χρόνο είτε κατατεθούν σήμερα.
Μετά το καλοκαίρι σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας, προέκυψε πρόβλημα καθώς δεν είχε μπει πλαφόν στις περισσότερες των προσκλήσεων. Αυτό είπε σήμερα, έχει δημιουργήσει μια αναντιστοιχία προτάσεων με πάνω από 30 δήμους που στην πρώτη και στην δεύτερη φάση διεκδικούν από 25 έως 55 εκατομμύρια ο καθένας, υπάρχουν 280 δήμοι που έχουν καταθέσει προτάσεις που διεκδικούν από 800.000 ευρώ μέχρι 55 εκατομμύρια και υπάρχουν και άλλοι 60 δήμοι που δεν έχουν καταθέσει τίποτα.
Ο κ. Σταυριανουδάκης τόνισε ότι είναι επιλογή και του Πρωθυπουργού και των νέων Υπουργών, να υπάρξει μια λελογισμένη κατανομή λαμβάνοντας υπόψη και πληθυσμιακά κριτήρια και την έκταση και τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι αγροτικές περιοχές και τον συγκερασμό των αστικών πληθυσμών έτσι ώστε όλοι οι δήμοι να έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν Φαραωνικές προτάσεις απλώς και μόνο για να τις κατατεθούν και να μην υλοποιηθούν.
Ο Γενικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα υποδομής που αυξάνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όχι τόσο στις προμήθειες έτσι ώστε το αποτύπωμα να μείνει διαχρονικά στις τοπικές κοινωνίες.
Θα γίνει είπε προτεραιοποίηση με βάση την αναλογία κάθε δήμου και το τι θα πρέπει να στοχεύσει σε πρώτη φάση.
Ετσι αποφασίστηκε να γίνει μια επεξεργασία σε συνεργασία με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου και να βγει μια φόρμουλα για το τι αναλογεί στον καθένα.

Ο κ. Σταυριανουδάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ύψους 1,3 δις και έχουν υποβληθεί πάνω από 1,2 δις καινούργιες προτάσεις και η πρόθεση είναι να συνεχιστεί άμεσα το Πρόγραμμα, εφόσον λυθεί το διαδικαστικό για να μην υπάρξουν χρονοκαθυστερήσεις.
Ο κ. Σταυριανουδάκης επεσήμανε επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζοντας την δυνατότητα που υπάρχει, είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε του ΥΜΕΠΕΡΑΑ να ενταχθούν άμεσα έργα που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε έχουν ενταχθεί και στα ΠΕΠ.

Εντωμεταξύ ο κ. Σταυριανουδάκης σημείωσε ότι η προσπάθεια να υπογραφεί δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς υπάρχει προβληματισμός με τις καθυστερήσεις. Απολογιστικά ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι τον Δεκέμβριο του 2019 είχαν εγκριθεί έργα 700 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί ύψους 79 εκ ευρώ και είχαν εκταμιευθεί 13 εκ ευρώ. Σήμερα υπάρχουν αρχικές συμβάσεις μόλις 925 εκατομμύρια και μόνο 246 εκ έχουν τελειώσει το διαγωνισμό, ενώ από το παλιό δάνειο της ΕΤΕΠ έχουν εκταμιευθεί λιγότερο από 70 εκ όσον αφορά στην Αυτοδιοίκηση.