Υπόμνημα 35 αιτημάτων κατέθεσε η ΠΟΕ ΟΤΑ στον Βορίδη

Αναλυτικό υπόμνημα με 35 αιτήματα κατέθεσε η ΠΟΕ ΟΤΑ στην συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη.
Αναλυτικά τα αιτήματα έχουν ω εξής:

 1. Υπογραφή ΑΜΕΣΑ Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Προστασία και αναβάθμιση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Θεσμική κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που υπογράφει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 2. Κατάργηση του Νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 178 του Ν.4635/2019, άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και άρθρο 40 του Ν.4735/2020) που δίνει το δικαίωμα στους Δήμους, μέσω των Οικονομικών Επιτροπών (Ο.Ε.) να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και να εκχωρούν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε ιδιώτες.
 3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των τεραστίων ελλείψεων και της ερήμωσης που παρατηρούνται σε πολλές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων αλλά και εφαρμογής της κινητικότητας. Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και Δομές των Δήμων. Προστασία των εργαζομένων ΑΜΕΑ.
 4. Καθιέρωση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 5. Λήψη άμεσων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Προληπτικές εξετάσεις και διενέργεια υποχρεωτικά μοριακού τεστ για τον κορωνοϊό (COVID-19) για το σύνολο του προσωπικού. Ενίσχυση των καθημερινών προγραμμάτων καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων. Άμεση ένταξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στον προγραμματισμό των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό.
 6. Η τηλεργασία στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να μην αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και μετά την λήξη των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
 7. Αναβολή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και να καταστεί δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, να παραταθεί η θητεία των αιρετών Μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Πειθαρχικών Συμβουλίων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς θα οδηγήσει σε απαξίωση τον κορυφαίο θεσμό εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια.
 8. Υποχρεωτική σύνταξη νέων σύγχρονων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), σε όλους τους Ο.Τ.Α. όπου θα προβλεφθούν εκ νέου κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Δήμου για την σωστή λειτουργία του.
 9. Άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αξιοκρατική και με διαφάνεια επιλογή των Προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στις αυθαίρετες τοποθετήσεις από τους αιρετούς.
 10. Καμία κατάργηση ή περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας από τους σημερινούς δικαιούχους. Επέκταση του επιδόματος και υπαγωγή στο καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων λόγω της φύσης της εργασίας τους. Οι συνεχείς παρατάσεις στην καταβολή του αποτελούν εμπαιγμό για τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 11. Μισθολογική αναγνώριση της διετίας 2016-2017.
 12. Μονιμοποίηση των εργαζόμενων που απασχολούνται για πολλά χρόνια στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων μέσω των Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. (Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ κ.λπ.).
 13. Μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται στην καθαριότητα των Σχολικών Συγκροτημάτων και που αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 14. Ολοκλήρωση της διαδικασίας που εκκρεμεί για την τακτοποίηση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 15. Ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης και πρόσληψης της λεγόμενης «ουράς της 3Κ». Αφορά στους εργαζόμενους των ανταποδοτικών υπηρεσιών που βρέθηκαν εκτός οριστικών πινάκων ενώ είχαν προσληφθεί και εγκατασταθεί στις υπηρεσίες τους μετά από αιτήσεις θεραπείας και τους διορθωτικούς Πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. (περίπου 800 εργαζόμενοι).
 16. Συγκρότηση υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας σε όλους τους Δήμους, άμεση ενίσχυση των υπαρχουσών με προσλήψεις προσωπικού. Επικαιροποίηση του Ν.3731/2008 για τον εκ νέου καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Δημοτικών Αστυνομικών και της Εκπαίδευσή τους.
 17. Καταβολή Αναδρομικά της προσωπικής διαφοράς στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και Σχολικούς Φύλακες που επέστρεψαν από τα Σωφρονιστικά καταστήματα και τα Νοσοκομεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 18. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Η αξιολόγηση να έχει μοναδικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Όχι σε συγκριτική-τιμωρητική αξιολόγηση που στόχο έχει την συρρίκνωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της. Άμεση ενεργοποίηση της κοινής Επιτροπής του Ν.4369/2016 (Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 22480/8-6-2016) όπου με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. θα αποφασιζόταν μια διαδικασία αξιολόγησης προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 19. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4354/2015 σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε να συνεχίσει να του χορηγούνται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια.
 20. Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζόμενων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010) στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 που είχε συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Κ.Ε.Δ.Ε. Αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μετά και τα συνεχή θανατηφόρα Εργατικά Ατυχήματα. Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αρνούνται συστηματικά να εφαρμόσουν. Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων που μέσω της απαξίωσης του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και πολίτες.
 21. Νομοθετική αναγνώριση του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
 22. Άμεση επαναφορά του Προληπτικού Ελέγχου των Δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατάργηση των άρθρων 203 και 204 του Ν.4555/2018 όπου προβλέπεται ότι οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού έχουν την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα οικονομικά θέματα, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους αιρετούς και μεταφέροντας αυτή στους υπαλλήλους όπου σε συνδυασμό με την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου θα είναι τα εξιλαστήρια θύματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με τον έλεγχο εκκαθάρισης έκδοσης και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων θα πρέπει να ευθύνονται για κάθε ζημιά που προκαλείται μόνο από βαριά αμέλεια ή δόλο, όπως ισχύει για τους υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα (άρθρο 85 του Ν.4446/2016).
 23. Αναγνώριση και μισθολογικά της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
 24. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 25. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας προγραμμάτων ανακύκλωσης των ανέργων, καθώς και ενοικιαζόμενης εργασίας. Μια ενιαία και μόνιμη σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου) με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
 26. Αντιμετώπιση-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.: 31/2018 Πράξης του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4483/2017 δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015. Σε διαφορετική περίπτωση να υπάρξει η προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης όπως σας έχει κατατεθεί από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 27. Άμεση αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως Καλλικρατικών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από 1-1-2011 να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
 28. Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.Σ.Α. ως Α.Ε.) σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Μετατροπή όλων των Φο.Δ.Σ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων και όσων λειτουργούν υπό τη μορφή Α.Ε. και να επαναφερθεί το άρθρο 104 του Ν.3852/2010, καθώς είναι αναγκαία η ενιαία πολιτική διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
 29. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, με την οποία επιχειρείται η εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες και η κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.
 30. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 43 του Ν.4257/2014 για την εκχώρηση και ενεχυρίαση των ανταποδοτικών τελών σε Σ.Δ.Ι.Τ. για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης κ.λπ.
 31. Αναγνώριση των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ως προϋπηρεσία για όλες τις συνέπειες.
 32. Αναγνώριση μισθολογικά και βαθμολογικά όλων των χρόνων προϋπηρεσίας που είχαν στον Ιδιωτικό Τομέα και αποτελούσε τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού των Λογιστών για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος (προκήρυξη 7/5Κ/2003).
 33. Προσμέτρηση του χρόνου απασχόλησης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, εξαρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής με τον Ο.Α.Ε.Δ., την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Κ.Ε.Δ.Ε., κατά το χρονικό διάστημα 1997-1999 για την προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση του Ν.2539/1997 (Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας), ως προϋπηρεσία για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη καθώς και συντάξιμης υπηρεσίας.
 34. Να σταματήσει η συνεχής αφαίρεση αρμοδιοτήτων και η περικοπή πόρων από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, καθώς με την πολιτική αυτή οδηγούνται μαθηματικά σε θεσμική και οικονομική εξαθλίωση.
 35. Άμεση απάντηση στα έγγραφα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.